Neděle 14.8.2022

Informace/Ohlášky archiv

4. neděle v mezidobí (2021)

Bazilika sv. Jakuba a kaple sv. Anny (31.1.2021 – 7.2.2021)

31.1.2021

Neděle

8.30, 10.30

bazilika

4. neděle v mezidobí

1.2.2021

Pondělí

6:45

kaple

Pondělí 4. týdne v mezidobí

2.2.2021

Úterý

6:45

kaple

Svátek Uvedení Páně do chrámu

3.2.2021

Středa

6:45, 17.00

kaple

Svatého Blažeje

4.2.2021

Čtvrtek

6:45, 17:00

kaple

Čtvrtek 4. týdne v mezidobí

5.2.2021

Pátek

6:45, 17:00

kaple

Památka sv. Agáty, panny a mučednice

6.2.2021

Sobota

8:00

kaple

Pam. sv. Petra Křtitele a druhů, mučedníků

7.2.2021

Neděle

8.30, 10.30

bazilika

5. neděle v mezidobí

V tomto týdnu kromě obvyklých mší svatých, jelikož máme první týden v měsíci, bude také večerní mše svatá ve středu v 17.00 hodin, na kterou zveme do kaple sv. Anny především Rytíře Neposkvrněné (společenství M.I.) a čtenáře časopisu Immaculata.

V pátek v 16 hodin zveme do kaple na hodinu adorace před Nejsvětější svátost oltářní a prvopáteční pobožnost k Nejsvětějšímu Srci Páně.

Při sobotní mši svaté v kapli se modlíme Ranní chvály.

Ve čtvrtek 11.2.2021 při mší svaté v 17.00 hodin v kapli sv. Anny bude udělována svátost pomazání nemocných. Informujeme o tom už dřív, abyste se mohli předem připravit a zapsat v zákristii.

Vzadu u vchodu do baziliky jsme instalovali bezdotykový automatický stojan na svěcenou vodu.

Bratr Kamil končí svoji službu v našem klášteře na základě nové obedience od zítřka bude členem jihlavské komunity minoritů. Děkujeme mu za veškeré obětí, službu a všechno dobré co vykonal v našem klášteře a přejeme mu Boží požehnání a ochranu Panny Marie na novém působišti.

Vydáno:31.1.2021 Zobrazeno:51

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2826

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:5404

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:5152