Neděle 14.8.2022

Informace/Ohlášky archiv

5. neděle v mezidobí (2021)

Bazilika sv. Jakuba a kaple sv. Anny (07.02.2021 – 14.02.2021)

7.2.2021

Neděle

8.30, 10.30

bazilika

5. neděle v mezidobí

8.2.2021

Pondělí

6:45

kaple

Pondělí 5. týdne v mezidobí

9.2.2021

Úterý

6:45

kaple

Úterý 5. týdne v mezidobí

10.2.2021

Středa

6:45

kaple

Památka sv. Scholastiky, panny

11.2.2021

Čtvrtek

6:45, 17:00

kaple

Panny Marie Lurdské

12.2.2021

Pátek

6:45, 17:00

kaple

Pátek 5. týdne v mezidobé

13.2.2021

Sobota

8:00/17.00

kaple/bazilika

Sobota 5. týdne v mezidobí

14.2.2021

Neděle

8.30, 10.30

bazilika

6. neděle v mezidobí

Ve čtvrtek 11. února 2021 při mší svaté v 17.00 hodin v kapli sv. Anny bude udělována svátost pomazání nemocných. Prosíme ty, kdo budou chtít přijmout ve čtvrtek tuto svátost, ať se zapíšou v zákristii.

V pátek v 16 hodin zveme do kaple na hodinu adorace před Nejsvětější svátost oltářní. V 17.00 hodin bude pak následovat mše svatá.

V sobotu odpoledne všechny zveme do naší baziliky na Fatimský den. Program začíná v 16.30 modlitbou svatého růžence. Pak následuje v 17.00 mše svatá a po ní výstav Nejsvětější Svátosti a na závěr průvod se sochou Panny Marie Fatimské do kaple sv. Anny. Před mší sv. - jako obvykle - příležitost ke svátosti smíření.

Vydáno:7.2.2021 Zobrazeno:77

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2826

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:5404

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:5152