Neděle 14.8.2022

Informace/Ohlášky archiv

1. neděle postní, 2021

Bazilika sv. Jakuba a kaple sv. Anny (21.02.2021 – 28.02.2021)

21.02.2021

Neděle

8:30, 10:30

bazilika

1. neděle postní

22.02.2021

Pondělí

6:45

kaple

Svátek stolce sv. apoštola Petra

23.02.2021

Úterý

6:45

kaple

Úterý po 1. neděli postní

24.02.2021

Středa

6:45

kaple

Středa po 1. neděli postní

25.02.2021

Čtvrtek

6:45, 17:00

kaple

Čtvrtek po 1. neděli postní

26.02.2021

Pátek

6:45, 17:00

kaple

Pátek po 1. neděli postní

27.02.2021

Sobota

8:00

kaple

Sobota po 1. neděli postní

28.02.2021

Neděle

8:30, 10:30

bazilika

2. neděle postní

Jako křesťané jsme povinni činit pokání. Následující postní období je dobrou příležitostí k tomu, abychom se více věnovali modlitbě, konáni skutků zbožnosti a lásky a také sebezáporu.  Věrnějším plněním vlastních povinnosti a zachováváním pokání újmou a zdrženlivostí od pokrmu chceme vyjádřit lásku k Bohu a bližním a také vědomí vlastní hříšnosti. (srov. CIC Kán. 1249)

Během postní doby každý pátek, budeme rozjímat křížovou cestu našeho Pána Ježíše Krista v bazilice v 16.30 hod. Po této pak pobožnosti bude následovat mše svatá v kapli sv. Anny.

Zveme Vás také k liturgické modlitbě církve na nešpory po čtvrteční mši svaté v 17.00 hod. a na ranní chvály během sobotní mše svaté v 8.00 hod. v kapli sv. Anny.

Vydáno:20.2.2021 Zobrazeno:69

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2826

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:5404

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:5152