Neděle 14.8.2022

Informace/Ohlášky archiv

Neděle Zmrtvýchvstání Páně, 2021

Bazilika sv. Jakuba a kaple sv. Anny (04.04.2021 – 11.04.2021)

04.04.2021

Neděle

8:30, 10:30

bazilika

Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

05.04.2021

Pondělí

8:30, 10:30

bazilika

Pondělí velikonočního oktávu

06.04.2021

Úterý

6:45

kaple

Úterý velikonočního oktávu

07.04.2021

Středa

6:45, 17:00

kaple

Středa velikonočního oktávu

08.04.2021

Čtvrtek

6:45, 17:00

kaple

Čtvrtek velikonočního oktávu

09.04.2021

Pátek

6:45, 17:00

kaple

Pátek velikonočního oktávu

10.04.2021

Sobota

08:00

kaple

Sobota velikonočního oktávu

11.04.2021

Neděle

8:30, 10:30

bazilika

Neděle Božího milosrdenství

 

Dnes církev slaví největší slavnost celého roku: Boží Syn, náš Pán, vstal z mrtvých. V radosti nad tím církev zpívá radostné Aleluja. Začíná velikonoční doba. Zároveň s nadějí ve velikost Boží lásky k člověku neseme před Boha všechnu starost o současný svět.

V tomto týdnu budeme slavit s celou Církvi velikonoční oktáv.

Zítra na Velikonoční pondělí budou zde v bazilice mše svaté jako v neděli, tzn. v 8.30 a v 10.30 hod.

Od úterka až do soboty mše svaté budou v kapli sv. Anny, a to v úterý až pátek v 6.45 hod., v sobotu v 8.00 a ve středu až pátek také večerní v 17.00 hod.

7. dubna jako vždy první středu v měsíci, zveme ctitele Neposkvrněné Panny Marie, sv. Maxmiliána a Rytíře Neposkvrněné do kaple sv. Anny na večerní mši sv. v 17.00 hod. Půl hodiny před mši svatou zahájíme růžencovou pobožnost.

V pátek zveme na hodinu adorace Nejsvětější svátosti od 16.00 hod. v kapli sv. Anny.

Příští 2. neděle velikonoční je Nedělí Božího Milosrdenství, bohoslužby budou v 8.30 a 10.30.

Zveme Vás také k liturgické modlitbě církve na nešpory po čtvrteční mši svaté v 17.00 hod. a na ranní chvály během sobotní mše svaté v 8.00 hod. v kapli sv. Anny.

Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před bohoslužbou nebo po domluvě kdykoli.

Vydáno:3.4.2021 Zobrazeno:61

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2826

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:5404

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:5152