Neděle 14.8.2022

Informace/Ohlášky archiv

4. neděle velikonoční, 2021

Bazilika sv. Jakuba a kaple sv. Anny (25.04.2021 – 02.05.2021)

 

25.04.2021

Neděle

8:30, 10:30

bazilika

4. neděle velikonoční

26.04.2021

Pondělí

6:45

kaple

Pondělí po 4. neděli velikonoční

27.04.2021

Úterý

6:45

kaple

Úterý po 4. neděli velikonoční

28.04.2021

Středa

6:45

kaple

Středa po 4. neděli velikonoční

29.04.2021

Čtvrtek

6:45, 17:00

kaple

Svátek sv. Kateřiny Sienské, Panny a učitelky církve, patronky Evropy

30.04.2021

Pátek

6:45, 17:00

kaple

Pátek po 4. neděli velikonoční

01.05.2021

Sobota

8:00

kaple

Sobota po 4. neděli velikonoční

02.05.2021

Neděle

8:30, 10:30

bazilika

5. neděle velikonoční

V pátek od 16.00 hod. v kapli sv. Anny máme příležitost k hodinové adoraci Nejsvětější svátosti.

Zveme Vás také k liturgické modlitbě církve na nešpory po čtvrteční mši svaté v 17.00 hod. a na ranní chvály během sobotní mše svaté v 8.00 hod. v kapli sv. Anny.

Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před bohoslužbou nebo po domluvě kdykoli.

Vydáno:25.4.2021 Zobrazeno:70

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2826

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:5404

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:5152