Neděle 14.8.2022

Informace/Ohlášky archiv

5. neděle velikonoční, 2021

Bazilika sv. Jakuba a kaple sv. Anny (02.05.2021 – 09.05.2021)

02.05.2021

Neděle

8:30, 10:30

bazilika

5. neděle velikonoční

03.05.2021

Pondělí

6:45

kaple

Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů

04.05.2021

Úterý

6:45

kaple

Úterý po 5. neděli velikonoční

05.05.2021

Středa

6:45, 17:00

kaple

Středa po 5. neděli velikonoční

06.05.2021

Čtvrtek

6:45, 17:00

kaple

Čtvrtek po 5. neděli velikonoční

07.05.2021

Pátek

6:45, 17:00

kaple

Pátek po 5. neděli velikonoční

08.05.2021

Sobota

8:00

kaple

Sobota po 4. neděli velikonoční

09.05.2021

Neděle

8:30, 10:30

bazilika

6. neděle velikonoční

5. května jako vždy první středu v měsíci, zveme ctitele Neposkvrněné Panny Marie, sv. Maxmiliána a Rytíře Neposkvrněné do kaple sv. Anny na večerní mši sv. v 17.00 hod. Půl hodiny před mši svatou zahájíme růžencovou pobožnost a po mši svaté bude májová pobožnost.

Májové pobožnosti se budou konat po celý měsíc květen v kapli vždy po večerní mši svaté a v soboty po ranní mši svaté.

V pátek od 16.00 hod. v kapli sv. Anny máme příležitost k hodinové adoraci před vystavenou Nejsvětější svátosti oltářní.

Zveme Vás také k liturgické modlitbě církve na nešpory po čtvrteční mši svaté v 17.00 hod. a na ranní chvály během sobotní mše svaté v 8.00 hod. v kapli sv. Anny.

Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před bohoslužbou nebo po domluvě kdykoli.

Kdo chce, může se zapojit a pomoct při jarním úklidu naší zahrady v sobotu 8. května po ranní mši svaté přibližně od deváté hodiny. Kdyby náhodou bylo špatné počasí, budeme uklízet baziliku. Následně pak v sobotu 22. května budeme uklízet baziliku a klášter, případně zahradu. Byli bychom rádi, aby ti, kdo mají ochotu zapojit se, předem dali vědět, že přijdou. Všichni jste srdečně zváni k společnému dílu i posezení.

Vydáno:1.5.2021 Zobrazeno:69

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2826

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:5404

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:5152