Středa 10.8.2022

Informace/Ohlášky archiv

6. neděle velikonoční, 2021

Bazilika sv. Jakuba a kaple sv. Anny (09.05.2021 – 16.05.2021)

09.05.2021

Neděle

8:30, 10:30

bazilika

6. neděle velikonoční

10.05.2021

Pondělí

6:45

kaple

Pondělí po 6. neděli velikonoční

11.05.2021

Úterý

6:45

kaple

Úterý po 6. neděli velikonoční

12.05.2021

Středa

6:45

kaple

Svátek Výročí posvěcení pražské katedrály

13.05.2021

Čtvrtek

6:45, 17:00

kaple

bazilika

Slavnost Nanebevstoupení Páně

14.05.2021

Pátek

6:45, 17:00

kaple

Pátek po 6. neděli velikonoční

15.05.2021

Sobota

8:00

kaple

Sobota po 6. neděli velikonoční

16.05.2021

Neděle

8:30, 10:30

bazilika

7. neděle velikonoční

Májové pobožnosti se budou konat po celý měsíc květen v kapli vždy po večerní mši svaté a v soboty po ranní mši svaté.

Ve čtvrtek odpoledne všechny zveme do naší baziliky na Fatimský den. Program začíná v 16.30 modlitbou svatého růžence. Pak následuje v 17.00 mše svatá ze slavnosti Nanebevstoupení Páně a po ní výstav Nejsvětější Svátosti a na závěr průvod se sochou Panny Marie Fatimské do kaple sv. Anny. Před mší sv. - jako obvykle – máte příležitost ke svátosti smíření.

V pátek od 16.00 hod. v kapli sv. Anny máte příležitost k hodinové adoraci před vystavenou Nejsvětější svátosti oltářní.

Zveme Vás také k liturgické modlitbě církve na nešpory po čtvrteční mši svaté v 17.00 hod. a na ranní chvály během sobotní mše svaté v 8.00 hod. v kapli sv. Anny.

Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před bohoslužbou nebo po domluvě kdykoli.

Příští neděli sbírka je věnována na fond pro podporu služného. U dveří kostela jsou letáčky týkající se této sbírky.

Děkujeme všem, kdo přišli včera uklízet zahradu. Do úklidu je možné opět se zapojit 22. května. Tentokrát se bude se uklízet kostel.

Informace týkající dění v bazilice také je možné sledovat na www stránkách kláštera http://praha.minorite.cz

Vydáno:9.5.2021 Zobrazeno:99

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2826

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:5404

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:5152