Neděle 14.8.2022

Informace/Ohlášky archiv

7. neděle velikonoční, 2021

Bazilika sv. Jakuba a kaple sv. Anny (16.05.2021 – 23.05.2021)

16.05.2021

Neděle

8:30, 10:30

bazilika

7. neděle velikonoční

17.05.2021

Pondělí

6:45

kaple

Pondělí po 7. neděli velikonoční

18.05.2021

Úterý

6:45

kaple

Úterý po 7. neděli velikonoční

19.05.2021

Středa

6:45

kaple

Středa po 7. neděli velikonoční

20.05.2021

Čtvrtek

6:45, 17:00

kaple

Památka sv. Bernarda Sienského, kněze

21.05.2021

Pátek

6:45, 17:00

kaple

Pátek po 7. neděli velikonoční

22.05.2021

Sobota

8:00

kaple

Sobota po 7. neděli velikonoční

23.05.2021

Neděle

8:30, 10:30

bazilika

Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

Májové pobožnosti se konají po celý měsíc květen v kapli vždy po večerní mši svaté a v soboty po ranní mši svaté.

V pátek od 16.00 hod. v kapli sv. Anny máme příležitost k hodinové adoraci před vystavenou Nejsvětější svátosti oltářní.

Zveme Vás také k liturgické modlitbě církve na nešpory po čtvrteční mši svaté v 17.00 hod. a na ranní chvály během sobotní mše svaté v 8.00 hod. v kapli sv. Anny.

Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny přede mši svatou nebo po domluvě kdykoli.

Kdo chce, může se zapojit a pomoct při úklidu naší baziliky v sobotu 22. května po ranní mši svaté přibližně od deváté hodiny. Byli bychom rádi, aby ti, kdo mají ochotu zapojit se, předem dali vědět, že přijdou. Všichni jste srdečně zváni k společnému dílu i posezení.

Již po 13-té se letos uskuteční křesťanská iniciativa NOC KOSTELŮ. Program průběhu této akce v naší bazilice, vytištěný na letáčcích, je volně k rozebrání u vchodu do kostela, jak rovněž noviny Noc kostelů. Všechny Vás srdečně zveme na program, který je pro Vás přichystán na pátek 28.5.2021.

Informace týkající baziliky a kláštera je možné sledovat na www stránkách kláštera http://praha.minorite.cz

Vydáno:16.5.2021 Zobrazeno:62

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2826

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:5404

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:5152