Neděle 14.8.2022

Informace/Ohlášky archiv

Slavnost Seslání Ducha Svatého, 2021

Bazilika sv. Jakuba a kaple sv. Anny (23.05.2021 – 30.05.2021)

23.05.2021

Neděle

8:30, 10:30

bazilika

Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

24.05.2021

Pondělí

6:45

kaple

Památka Panny Marie, Matky církve

25.05.2021

Úterý

6:45

kaple

Úterý 8. týdne v mezidobí

26.05.2021

Středa

6:45

kaple

Památka Sv. Filipa Neriho, kněze

27.05.2021

Čtvrtek

6:45, 17:00

kaple

Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

28.05.2021

Pátek

6:45, 17:00

kaple

Pátek 8. týdne v mezidobí

29.05.2021

Sobota

8:00

kaple

Sobotní památka Panny Marie

30.05.2021

Neděle

8:30, 10:30

bazilika

Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

Dnešní slavností končí velikonoční období a zítra začíná liturgické mezidobí 8. týdnem.

Májové pobožnosti se konají po celý měsíc květen v kapli vždy po večerní mši svaté a v soboty po ranní mši svaté.

V pátek od 16.00 hod. v kapli sv. Anny máme příležitost k hodinové adoraci před vystavenou Nejsvětější svátosti oltářní.

Zveme Vás také k liturgické modlitbě církve na nešpory po čtvrteční mši svaté v 17.00 hod. a na ranní chvály během sobotní mše svaté v 8.00 hod. v kapli sv. Anny.

Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny přede mši svatou nebo po domluvě kdykoli.

Vyjadřujeme upřímné »Pán Bůh zaplať« všem, kdo včera přišli uklízet baziliku.

Tento pátek již po 13-té se uskuteční křesťanská iniciativa NOC KOSTELŮ. Program průběhu této akce v naší bazilice, vytištěný na letáčcích, je volně k rozebrání u vchodu do kostela, jak rovněž noviny Noc kostelů. Všechny Vás srdečně zveme na program, který je pro Vás přichystán na pátek 28.5.2021 v 19.00 hod.

Informace týkající baziliky a kláštera je možné sledovat na www stránkách kláštera http://praha.minorite.cz

Vydáno:23.5.2021 Zobrazeno:35

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2826

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:5404

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:5152