Sobota 13.8.2022

Informace/Ohlášky archiv

Slavnost Svaté Trojice, 2021

Bazilika sv. Jakuba a kaple sv. Anny (30.05.2021 – 06.06.2021)

30.05.2021

Neděle

8:30, 10:30

bazilika

Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

31.05.2021

Pondělí

6:45

kaple

Svátek Navštívení Panny Marie

01.06.2021

Úterý

6:45

kaple

Památka Sv. Justina, mučedníka

02.06.2021

Středa

6:45

kaple

Středa 9. týdne v mezidobí

03.06.2021

Čtvrtek

6:45

kaple

Památka Sv. Karla Lwangya druhům, mučedníků

04.06.2021

Pátek

6:45, 17:00

kaple

Pátek 9. týdne v mezidobí

05.06.2021

Sobota

8:00

kaple

Památka Sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka

06.06.2021

Neděle

8:30, 10:30

bazilika

Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ

2. června, jako vždy první středu v měsíci, zveme Rytíře Neposkvrněné, čtenáře Immaculaty a ctitele sv. Maxmiliána a do kaple sv. Anny na večerní mši sv. v 17.00 hod. Půl hodiny před mši svatou růžencovou modlitbou zahájíme setkání a po mši svaté bude společné posezení v aule u kaple sv. Anny.

Výjimečně odpolední mše svatá ve čtvrtek tento týden nebude. Všichni jsme totiž zváni na večer do katedrály. V naší bazilice slavnost Těla a Krve Páně budeme slavit v neděli. Po mši svaté v 10.30 hod. bude také eucharistický průvod kostelem a ambity.

V pátek od 16.00 hod. v kapli sv. Anny máme příležitost k hodinové adoraci před vystavenou Nejsvětější svátosti oltářní.

Zveme Vás také k liturgické modlitbě církve během sobotní mše svaté v 8.00 hod. v kapli sv. Anny.

Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny přede mši svatou nebo po domluvě kdykoli.

Vyjadřujeme upřímné »Pán Bůh zaplať« všem, kdo při Noci kostelů účinkovali nebo zajišťovali pořadatelskou službu.

Informace týkající baziliky a kláštera je možné sledovat na www stránkách kláštera http://praha.minorite.cz

Vydáno:30.5.2021 Zobrazeno:64

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2826

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:5404

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:5152