Neděle 14.8.2022

Informace/Ohlášky archiv

12. neděle v mezidobí

Bazilika sv. Jakuba a kaple sv. Anny (20.06.2021 – 27.06.2021)

20.06.2021

Neděle

8:30, 10:30

bazilika

11. neděle v mezidobí

21.06.2021

Pondělí

6:45

kaple

Památka

Sv. Aloise Gonzagy, řeholníka

22.06.2021

Úterý

6:45

kaple

Úterý 11. týdne v mezidobí

23.06.2021

Středa

6:45

kaple

Středa 11. týdne v mezidobí

24.06.2021

Čtvrtek

6:45,

17.00

kaple

Slavnost

Narození sv. Jana Křtitele

25.06.2021

Pátek

6:45, 17:00

kaple

Pátek 11. týdne v mezidobé

26.06.2021

Sobota

8:00

kaple

Sobotní památka Panny Marie

27.06.2021

Neděle

8:30, 10:30,

bazilika

12. neděle v mezidobí

V pátek od 16.00 hod. v kapli sv. Anny máme příležitost k hodinové adoraci před vystavenou Nejsvětější svátosti oltářní.

Zveme Vás také k liturgické modlitbě církve na nešpory po čtvrteční mši svaté v 17.00 hod. a na ranní chvály během sobotní mše svaté v 8.00 hod. v kapli sv. Anny.

Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny přede mši svatou nebo po domluvě kdykoli.

Informace týkající baziliky a kláštera je možné sledovat na www stránkách kláštera http://praha.minorite.cz

Vydáno:20.6.2021 Zobrazeno:43

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2826

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:5404

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:5152