Středa 10.8.2022

Informace/Ohlášky archiv

14. neděle v mezidobí, 2021

Bazilika sv. Jakuba a kaple sv. Anny (04.07.2021 – 11.07.2021)

04.07.2021

Neděle

8:30, 10:30

bazilika

14. neděle v mezidobí

05.07.2021

Pondělí

8:00

kaple

Slavnost

Sv. Cyrila a Metoděje, patronů Evropy

06.07.2021

Úterý

8:00

kaple

Sv. Marie Gorettiové, panny a mučednice

07.07.2021

Středa

6:45

kaple

Středa 14. týdne v mezidobí

08.07.2021

Čtvrtek

6:45

kaple

Čtvrtek 14. týdne v mezidobí

09.07.2021

Pátek

6:45

kaple

Pátek 11. týdne v mezidobé

10.07.2021

Sobota

8:00

kaple

Sobotní památka Panny Marie

11.07.2021

Neděle

8:30, 10:30

bazilika

15. neděle v mezidobí

Zveme Vás k liturgické modlitbě církve na ranní chvály v rámci sobotní mše svaté v 8.00 hod. v kapli sv. Anny.

Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny přede mši svatou nebo po domluvě kdykoli.

Informace týkající baziliky a kláštera je možné sledovat na www stránkách kláštera http://praha.minorite.cz

Vydáno:3.7.2021 Zobrazeno:59

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2826

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:5404

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:5152