Neděle 14.8.2022

Informace/Ohlášky archiv

15. neděle v mezidobí, 2021

Bazilika sv. Jakuba a kaple sv. Anny (11.07.2021 – 18.07.2021)

11.07.2021

Neděle

8:30, 10:30

bazilika

15. neděle v mezidobí

12.07.2021

Pondělí

6:45

kaple

Pondělí 15. týdne v mezidobí

13.07.2021

Úterý

6:45

17.00

kaple

bazilika

Úterý 15. týdne v mezidobí

14.07.2021

Středa

6:45

kaple

Středa 15. týdne v mezidobí

15.07.2021

Čtvrtek

6:45

kaple

Svátek

Sv. Bonaventury, kněze a učitele církve

16.07.2021

Pátek

6:45

kaple

Pátek 15. týdne v mezidobé

17.07.2021

Sobota

8:00

kaple

Sobotní památka Panny Marie

18.07.2021

Neděle

8:30, 10:30

bazilika

16. neděle v mezidobí

V úterý odpoledne všechny vás zveme do naší baziliky na Fatimský den. Program začíná v 16.30 modlitbou svatého růžence. Pak následuje v 17.00 mše svatá a po ní výstav Nejsvětější Svátosti a na závěr průvod se sochou Panny Marie Fatimské do kaple sv. Anny. Před mší sv. - jako obvykle – máte příležitost ke svátosti smíření.

Zveme Vás k liturgické modlitbě církve na ranní chvály v rámci sobotní mše svaté v 8.00 hod. v kapli sv. Anny.

Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny přede mši svatou nebo po domluvě kdykoli.

Informace týkající baziliky a kláštera je možné sledovat na www stránkách kláštera http://praha.minorite.cz

Vydáno:10.7.2021 Zobrazeno:47

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2826

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:5404

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:5152