Sobota 13.8.2022

Informace/Ohlášky archiv

16. neděle v mezidobí, 2021

Bazilika sv. Jakuba a kaple sv. Anny (18.07.2021 – 25.07.2021)

18.07.2021

Neděle

8:30 10:30

bazilika

16. neděle v mezidobí

19.07.2021

Pondělí

6:45

kaple

Pondělí 16. týdne v mezidobí

20.07.2021

Úterý

6:45

kaple

Úterý 16. týdne v mezidobí

21.07.2021

Středa

6:45

kaple

Památka sv. Vavřince z Brindizi,

kněze a učitele církve

22.07.2021

Čtvrtek

6:45

kaple

Svátek sv. Marie Magdalény

23.07.2021

Pátek

6:45

kaple

Svátek sv. Brigity,

řeholnice, patronky Evropy

24.07.2021

Sobota

8:00

kaple

Sv. Šarbela Machlúfa, kněze

25.07.2021

Neděle

8:30 10:30

bazilika

POUTNÍ SLAVNOST sv. JAKUBA

Zveme Vás k liturgické modlitbě církve na ranní chvály v rámci sobotní mše svaté v 8.00 hod. v kapli sv. Anny.

Po sobotní mši svaté bude udělováno pomazání oleji sv. Šarbela.

Příští neděli slavíme svátek sv. Jakuba - patrona naší baziliky. Mše svaté budou jako obvykle v 8.30 a v 10.30. Druhou mši svatou bude celebrovat o. Daniel Petr Janáček, opat strahovský. Při druhé mši svaté zazní Mše D dur "Lužanská" Antonína Dvořáka.

Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny přede mši svatou nebo po domluvě kdykoli.

Informace týkající baziliky a kláštera je možné sledovat na www stránkách kláštera http://praha.minorite.cz

Vydáno:16.7.2021 Zobrazeno:75

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2826

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:5404

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:5152