Neděle 14.8.2022

Informace/Ohlášky archiv

18. týden v mezidobí, 2021

Bazilika sv. Jakuba a kaple sv. Anny (01.08.2021 – 08.08.2021)

01.08.2021 Neděle

8.30, 10.30

bazilika 18. neděle v mezidobí
02.08.2021 Pondělí 6.45 kaple Svátek Panny Marie Andělské z Porciunkule
03.08.2021 Úterý 6.45 kaple Úterý 18. týdne v mezidobí
04.08.2021 Středa 6.45 kaple Památka Sv. Jana Maria Vianneye
05.08.2021 Čtvrtek 6.45 kaple Čtvrtek 18. týdne v mezidobí
06.08.2021 Pátek 6.45 kaple Svátek Proměnění Páně
07.08.2021 Sobota 6.45 kaple Sobotní památka Panny Marie
08.08.2021 Neděle

8.30, 10.30

bazilika 19. neděle v mezidobí

 

 

 

 

 

 

 

V pondělí máme svátek Panny Marie Královny andělů z Porciunkule. V ten den je možné získat plnomocné odpustky dle obvyklých podmínek. Toto privilegium odpustků obdržel sv. František z Assisi od papeže Honoria III. pro kostelík Panny Marie Andělské v Porciunkule obci poblíž Assisi. Později postupně tato možnost byla rozšířena na všechny kostely františkánské rodiny a nakonec i na všechny farní kostely.

V čtvrtek v 19 hodin bude zahájen 26. Mezinárodní varhanní festival, na který vás srdečně zveme.

V období prázdnin odpolední mše svaté v kapli svaté Anny se nekonají.

Zveme Vás k liturgické modlitbě církve na ranní chvály v rámci sobotní mše svaté v 8.00 hod. v kapli sv. Anny.

Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny přede mši svatou nebo po domluvě kdykoli.

Informace týkající baziliky a kláštera je možné sledovat na www stránkách kláštera http://praha.minorite.cz

Vydáno:31.7.2021 Zobrazeno:39

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2826

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:5404

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:5152