Středa 10.8.2022

Informace/Ohlášky archiv

22. neděle v mezidobí, 2021

Bazilika sv. Jakuba a kaple sv. Anny (29.08.2021 – 05.09.2021)

29.08.2021

Neděle

8:30 10:30

bazilika

22. neděle v mezidobí

30.08.2021

Pondělí

6:45

kaple

Pondělí 22. týdne v mezidobí

31.08.2021

Úterý

6:45

kaple

Úterý 22. týdne v mezidobí

01.09.2021

Středa

6:45 17.00

kaple

Středa 22. týdne v mezidobí

02.09.2021

Čtvrtek

6:45

kaple

Čtvrtek 22. týdne v mezidobí

03.09.2021

Pátek

6:45

kaple

Památka

sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve

04.09.2021

Sobota

8:00

kaple

Sobota 22. týdne v mezidobí

05.09.2021

Neděle

8:30 10:30

bazilika

23. neděle v mezidobí

1. září, opět jako vždy první středu v měsíci (kromě prázdnin), zveme Rytíře Neposkvrněné, čtenáře Immaculaty a ctitele sv. Maxmiliána do kaple sv. Anny na večerní mši sv. v 17.00 hod. Setkání zahájíme půl hodiny před mši svatou růžencovou modlitbou a po mši svaté budeme pokračovat ve společném setkání v aule u kaple sv. Anny.

Zveme Vás na další koncert 26. ročníku Mezinárodního varhanního festivalu, ve čtvrtek v 19.00 hodin. Tentokrát vystoupí Christian-Markus RAISER známý varhaník, sbormistr, církevní hudební ředitel a skladatel z Karlsruhe, z Německa.

V pátek po ranní mši svaté bude následovat prvopáteční pobožnost k Největějšímu Srdci Páně.

Zveme Vás k liturgické modlitbě církve na ranní chvály v rámci sobotní mše svaté v 8.00 hod. v kapli sv. Anny.

Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny přede mši svatou nebo po domluvě kdykoli.

Informace týkající baziliky a kláštera je možné sledovat na www stránkách kláštera http://praha.minorite.cz

Vydáno:28.8.2021 Zobrazeno:37

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2826

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:5404

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:5152