Středa 10.8.2022

Informace/Ohlášky archiv

23. týden v mezidobí, 2021

Bazilika sv. Jakuba a kaple sv. Anny (05.09.2021 – 12.09.2021)

05.09.2021

Neděle

8:30 10:30

bazilika

23. neděle v mezidobí

06.09.2021

Pondělí

6:45

kaple

Pondělí 23. týdne v mezidobí

07.09.2021

Úterý

6:45

kaple

Úterý 23. týdne v mezidobí

08.09.2021

Středa

6:45

kaple

Svátek Narození Panny Marie

09.09.2021

Čtvrtek

6:45

kaple

Čtvrtek 23. týdne v mezidobí

10.09.2021

Pátek

6:45

kaple

Pátek 23. týdne v mezidobí

11.09.2021

Sobota

8:00

kaple

Sobotní památka Panny Marie

12.09.2021

Neděle

8:30 10:30

bazilika

24. neděle v mezidobí

Zveme Vás na další koncert 26. ročníku Mezinárodního varhanního festivalu, ve čtvrtek v 19.00 hodin. Tentokrát vystoupí pan Aleš Nosek známý regenschori a titulární varhaník katedrály sv. Bartoloměje v Plzni.

Zveme Vás k liturgické modlitbě církve na ranní chvály v rámci sobotní mše svaté v 8.00 hod. v kapli sv. Anny.

Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny přede mši svatou nebo po domluvě kdykoli.

Od 12. do 15. září lze sledovat krátké úryvky z Ludmilina životopisu na facebooku pražského arcibiskupství.

Všichni jsme srdečně zváni na hlavní pouť na Tetíně 18. září. Bude konána na louce, takže počet účastníků nebude omezován.

Informace týkající baziliky a kláštera je možné sledovat na www stránkách kláštera http://praha.minorite.cz

Vydáno:3.9.2021 Zobrazeno:47

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2826

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:5404

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:5152