Neděle 14.8.2022

Informace/Ohlášky archiv

24. týden v mezidobí, 2021

Bazilika sv. Jakuba a kaple sv. Anny (12.09.2021 – 19.09.2021)

12.09.2021

Neděle

8:30 10:30

bazilika

24. neděle v mezidobí

13.09.2021

Pondělí

6:45

17.00

kaple bazilika

Památka

sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve

14.09.2021

Úterý

6:45

kaple

Svátek Povýšení svatého kříže

15.09.2021

Středa

6:45

kaple

Památka Panny Marie Bolestné

16.09.2021

Čtvrtek

6:45

kaple

Památka sv. Ludmily, mučednice

17.09.2021

Pátek

6:45

kaple

Svátek

Vtisknutí stigmat našemu sv. Otci Františkovi

18.09.2021

Sobota

8:00

kaple

Svátek sv. Josefa z Kupertína

19.09.2021

Neděle

8:30 10:30

bazilika

25. neděle v mezidobí

Zítra v pondělí odpoledne všechny vás zveme do naší baziliky na Fatimský den. Program začíná v 16.30 modlitbou svatého růžence. Pak následuje v 17.00 mše svatá a po ní výstav Nejsvětější Svátosti a na závěr průvod se sochou Panny Marie Fatimské do kaple sv. Anny. Před mší sv. - jako obvykle – máte příležitost ke svátosti smíření.

Zveme Vás na další koncert 26. ročníku Mezinárodního varhanního festivalu, ve čtvrtek v 19.00 hodin. Tentokrát také zazní varhanní hudba „na čtyři ruce a čtyři nohy“. Vystoupí paní LEYLIE YEKTA (Ázerbájdžán) současně varhanice Stockholmské katedrály a NILS LARSSON (Švédsko) profesor církevní hudby, improvizace a varhanní literatury ve Stockholmu.

Zveme Vás k liturgické modlitbě církve na ranní chvály v rámci sobotní mše svaté v 8.00 hod. v kapli sv. Anny.

Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny přede mši svatou nebo po domluvě kdykoli.

Od 12. do 15. září lze sledovat krátké úryvky z Ludmilina životopisu na facebooku pražského arcibiskupství.

Všichni jsme srdečně zváni na hlavní pouť na Tetíně 18. září. Bude konána na louce, takže počet účastníků nebude omezován.

Informace týkající baziliky a kláštera je možné sledovat na www stránkách kláštera http://praha.minorite.cz

Vydáno:3.9.2021 Zobrazeno:23

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2826

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:5404

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:5152