Neděle 14.8.2022

Informace/Ohlášky archiv

25. týden v mezidobí, 2021

Bazilika sv. Jakuba a kaple sv. Anny (12.09.2021 – 19.09.2021)

19.09.2021

Neděle

8:30 10:30

bazilika

25. neděle v mezidobí

20.09.2021

Pondělí

6:45

kaple

Památka sv. Ondřeje Kim Tae-gona, kněze, Pavla Chong Ha-sanga a druhů, mučedníků

21.09.2021

Úterý

6:45

kaple

Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty

22.09.2021

Středa

6:45

kaple

Středa 25. týdne v mezidobí

23.09.2021

Čtvrtek

6:45

kaple

Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze

24.09.2021

Pátek

6:45

kaple

Pátek 25. týdne v meztidobí

25.09.2021

Sobota

8:00

kaple

Sobotní památka Panny Marie

26.09.2021

Neděle

8:30 10:30

bazilika

26. neděle v mezidobí

Zveme Vás na poslední koncert letošního 26. ročníku Mezinárodního varhanního festivalu, ve čtvrtek v 19.00 hodin. Vystoupí pan JOHANN VEXO z Francie, titulární varhaník katedrály v Nancy, profesor varhanní hry.

Zveme Vás k liturgické modlitbě církve na ranní chvály v rámci sobotní mše svaté v 8.00 hod. v kapli sv. Anny.

Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny přede mši svatou nebo po domluvě kdykoli.

Informace týkající baziliky a kláštera je možné sledovat na www stránkách kláštera http://praha.minorite.cz

Vydáno:3.9.2021 Zobrazeno:14

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2826

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:5404

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:5152