Pondělí 15.8.2022

Informace/Ohlášky archiv

26. týden v mezidobí, 2021

Bazilika sv. Jakuba a kaple sv. Anny (26.09.2021 – 03.10.2021)

26.09.2021

Neděle

8:30

10:30

bazilika

bazilika

26. neděle v mezidobí

27.09.2021

Pondělí

6:45

kaple

Památka sv. Vincence z Paula, kněze

28.09.2021

Úterý

8:00

kaple

Slavnost sv. Václava, mučedníka

29.09.2021

Středa

6:45

kaple

Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů

30.09.2021

Čtvrtek

6:45

17.00

kaple

kaple

Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve

01.10.2021

Pátek

6:45

17:00

kaple

kaple

Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve

02.10.2021

Sobota

8:00

kaple

Památka svatých andělů strážných

03.10.2021

Neděle

8:30

10:30

17.00

bazilika

bazilika

kaple

27. neděle v mezidobí

27. neděle v mezidobí

Vigilie slavnosti sv. Františka

Máme radost z toho, že naše klášterní komunita se rozrostla o jednoho člena. Je jim otec Kryštof Skibiński, který pochází z Polska, ale už řadu let působí v naší české provincii. Byl také ustanoven kaplanem ve farnosti na Lhotce. Srdečně ho mezi námi vítáme a přejeme, aby se mu mezi námi líbilo a Pán Bůh, aby mu žehnal a provázel.

V pátek od 16.00 hod. v kapli sv. Anny máme příležitost k hodinové adoraci před vystavenou Nejsvětější svátosti oltářní.

Zveme Vás také k liturgické modlitbě církve na nešpory po čtvrteční mši svaté v 17.00 hod. a na ranní chvály během sobotní mše svaté v 8.00 hod. v kapli sv. Anny.

Příští neděli se bude konat mše svatá také večer v 17.00 v kapli sv. Anny u příležitosti slavnosti sv. Františka a po mši svaté se budeme slavit tzv. Tranzitus tj. přechod sv. Františka z pozemského do věčného života.

Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny přede mši svatou nebo po domluvě kdykoli.

Informace týkající baziliky a kláštera je možné sledovat na www stránkách kláštera http://praha.minorite.cz

Vydáno:26.9.2021 Zobrazeno:0

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2826

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:5404

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:5152