Pondělí 15.8.2022

Informace/Ohlášky archiv

27. neděle v mezidobí, 2021

Bazilika sv. Jakuba a kaple sv. Anny (03.10.2021 – 10.10.2021)

03.10.2021

Neděle

8.30

10.30

17.00

bazilika

bazilika

kaple

27. neděle v mezidobí

27. neděle v mezidobí

Vigilie slavnosti sv. Františka

04.10.2021

Pondělí

6.45

kaple

Slavnost sv. Františka, zakladatele našeho Řádu

05.10.2021

Úterý

6.45

kaple

Úterý 27. týdne v mezidobí

06.10.2021

Středa

6.45

17.00

kaple

Středa 27. týdne v mezidobí

07.10.2021

Čtvrtek

6.45

17.00

kaple

Památka Panny Marie Růžencové

08.10.2021

Pátek

6:45

17.00

kaple

Pátek 27. týdne v mezidobí

09.10.2021

Sobota

8.00

kaple

Sobotní památka Panny Marie

10.10.2021

Neděle

8.30

10.30

bazilika

28. neděle v mezidobí

 

Dnes v neděli večer v 17.00 v kapli sv. Anny se bude konat mše svatá u příležitosti slavnosti sv. Františka a po mši svaté budeme slavit tzv. Tranzitus tj. přechod sv. Františka z pozemského do věčného života.

Ve středu odpoledne se uskuteční setkání Rytířstva Neposkvrněné. Zahájeno bude v 16.30 modlitbou sv. růžence, pokračovat bude mši svatou v 17.00 a po ní následovat bude setkání v aule sv. Anny.

V pátek od 16.00 hod. v kapli sv. Anny máme příležitost k hodinové adoraci před vystavenou Nejsvětější svátosti oltářní.

Zveme Vás také k liturgické modlitbě církve na nešpory po čtvrteční mši svaté v 17.00 hod. a na ranní chvály během sobotní mše svaté v 8.00 hod. v kapli sv. Anny.

Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny přede mši svatou nebo po domluvě kdykoli.

Informace týkající baziliky a kláštera je možné sledovat na www stránkách kláštera http://praha.minorite.cz

Vydáno:2.10.2021 Zobrazeno:0

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2826

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:5404

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:5152