Pondělí 15.8.2022

Informace/Ohlášky archiv

28. týden v mezidobí, 2021

Bazilika sv. Jakuba a kaple sv. Anny (10.10.2021 – 17.10.2021)

10.10.2021 Neděle 8.30, 10.30 bazilika 28. neděle v mezidobí
11.10.2021 Pondělí 6.45 kaple Pondělí 28. týdne v mezidobí
12.10.2021 Úterý 6.45 kaple Úterý 28. týdne v mezidobí
13.10.2021 Středa 6.45, 17.00 kaple Středa 28. týdne v mezidobí
14.10.2021 Čtvrtek 6.45, 17.00 kaple Čtvrtek 28. týdne v mezidobí
15.10.2021 Pátek 6:45, 17.00 kaple Památka Sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve
16.10.2021 Sobota 8.00 kaple Sobota 28. týdne v mezidobí
17.10.2021 Neděle 8.30, 10.30 bazilika 29. neděle v mezidobí

Ve středu odpoledne všechny vás zveme do naší baziliky na Fatimský večer. Program začíná v 16.30 modlitbou svatého růžence. Pak následuje v 17.00 mše svatá a po ní výstav Nejsvětější Svátosti a na závěr průvod se sochou Panny Marie Fatimské do kaple sv. Anny. Před mší sv. - jako obvykle – máte příležitost ke svátosti smíření.

V pátek od 16.00 hod. v kapli sv. Anny máme příležitost k hodinové adoraci před vystavenou Nejsvětější svátosti oltářní.

Zveme Vás také k liturgické modlitbě církve na nešpory po čtvrteční mši svaté v 17.00 hod. a na ranní chvály během sobotní mše svaté v 8.00 hod. v kapli sv. Anny.

Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny přede mši svatou nebo po domluvě kdykoli.

Informace týkající baziliky a kláštera je možné sledovat na www stránkách kláštera http://praha.minorite.cz

Vydáno:10.10.2021 Zobrazeno:0

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2826

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:5404

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:5152