Pondělí 15.8.2022

Informace/Ohlášky archiv

30. neděle v mezidobí, 2021

Bazilika sv. Jakuba a kaple sv. Anny (24.10.2021 – 31.10.2021)

24.10.2021

Neděle

8.30

10.30

bazilika

30. neděle v mezidobí

25.10.2021

Pondělí

6.45

kaple

Pondělí 30. týdne v mezidobí

26.10.2021

Úterý

6.45

kaple

Úterý 30. týdne v mezidobí

27.10.2021

Středa

6.45

kaple

Středa 30. týdne v mezidobí

28.10.2021

Čtvrtek

8.00

kaple

Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů

29.10.2021

Pátek

6.45

17.00

kaple

Pátek 30. týdne v mezidobí

30.10.2021

Sobota

8.00

kaple

Sobotní památka Panny Marie

31.10.2021

Neděle

8.30

10.30

bazilika

31. neděle v mezidobí

V pátek od 16.00 hod. v kapli sv. Anny máme příležitost k hodinové adoraci před vystavenou Nejsvětější svátosti oltářní.

Zveme Vás také k liturgické modlitbě církve ranních chvál během sobotní mše svaté v 8.00 hod. v kapli sv. Anny.

Už předem informujeme, že 1. listopadu o slavnosti Všech svatých se bude konat pobožnost za věrné zemřelé u hrobky minoritů na Olšanských hřbitovech. Sraz bude u vchodu na hřbitov blízko stanice metra Flora a to ve 14.30 hod.

V úterý 2. listopadu v den vzpomínky všech věrných zemřelých budou slouženy tří mše svaté; v 6.45 a v 17.00 hod. v kapli sv. Anny a v 18.00 v bazilice, při které zazní Requiem W. A. Mozarta v podání Svatojakubského sboru a hostů.

Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny přede mši svatou nebo po domluvě kdykoli.

Informace týkající baziliky a kláštera je možné sledovat na www stránkách kláštera http://praha.minorite.cz

Vydáno:22.10.2021 Zobrazeno:0

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2826

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:5404

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:5152