Pondělí 15.8.2022

Informace/Ohlášky archiv

31. neděle v mezidobí, 2021

Bazilika sv. Jakuba a kaple sv. Anny (31.10.2021 – 07.11.2021)

31.10.2021

Neděle

8.30

10.30

bazilika

31. neděle v mezidobí

01.11.2021

Pondělí

6.45

kaple

Slavnost Všech svatých

02.11.2021

Úterý

6.45

17.00

18.00

kaple

kaple

bazilika

Vzpomínka všech věrných zemřelých

03.11.2021

Středa

6.45

kaple

Vzpomínka všech věrných zemřelých Serafinského řádu

04.11.2021

Čtvrtek

6.45

17.00

kaple

Památka sv. Karla Boromejského

05.11.2021

Pátek

6.45

16.00

17.00

kaple

Pátek 30. týdne v mezidobí

06.11.2021

Sobota

8.00

kaple

Sobotní památka Panny Marie

07.11.2021

Neděle

8.30

10.30

bazilika

32. neděle v mezidobí

Zítra 1. listopadu o slavnosti Všech svatých se bude konat pobožnost za věrné zemřelé u hrobky minoritů na Olšanských hřbitovech. Sraz bude u vchodu na hřbitov blízko stanice metra Flora a to ve 14.30 hod.

V úterý 2. listopadu v den vzpomínky všech věrných zemřelých budou slouženy tří mše svaté; v 6.45 a v 17.00 hod. v kapli sv. Anny a v 18.00 v bazilice, při které zazní Requiem W. A. Mozarta v podání Svatojakubského sboru a hostů.

V pátek od 16.00 hod. v kapli sv. Anny máme příležitost k hodinové adoraci před vystavenou Nejsvětější svátosti oltářní.

Zveme Vás také k liturgické modlitbě církve na nešpory po čtvrteční mši svaté v 17.00 hod. a na ranní chvály během sobotní mše svaté v 8.00 hod. v kapli sv. Anny.

Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny přede mši svatou nebo po domluvě kdykoli.

Informace týkající baziliky a kláštera je možné sledovat na www stránkách kláštera http://praha.minorite.cz

Vydáno:30.10.2021 Zobrazeno:0

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2826

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:5404

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:5152