Pondělí 15.8.2022

Informace/Ohlášky archiv

32. neděle v mezidobí, 2021

Bazilika sv. Jakuba a kaple sv. Anny (07.11.2021 – 14.11.2021)

07.11.2021

Neděle

8.30

10.30

bazilika

32. neděle v mezidobí

08.11.2021

Pondělí

6.45

kaple

Bl. Jan Duns Scota

09.11.2021

Úterý

6.45

17.00

kaple

Svátek Posvěcení lateránské baziliky

10.11.2021

Středa

6.45

kaple

Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve

11.11.2021

Čtvrtek

6.45

17.00

kaple

Památka sv. Martina, biskupa

12.11.2021

Pátek

6:45

17.00

kaple

Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka

13.11.2021

Sobota

8.00

17.00

kaple

bazilika

Svátek sv. Anežky České, panny

14.11.2021

Neděle

8.30

10.30

bazilika

33. neděle v mezidobí

V úterý odpoledne se uskuteční setkání Rytířů Neposkvrněné. Zahájeno bude v 16.30 modlitbou sv. růžence, pokračovat bude mši svatou v 17.00 a po ní následovat bude setkání v aule sv. Anny.

V pátek od 16.00 hod. v kapli sv. Anny máme příležitost k hodinové adoraci před vystavenou Nejsvětější svátosti oltářní.

Zveme Vás také k liturgické modlitbě církve na nešpory po čtvrteční mši svaté v 17.00 hod. a na ranní chvály během sobotní mše svaté v 8.00 hod. v kapli sv. Anny.

V sobotu odpoledne všechny vás zveme do naší baziliky na Fatimský večer. Program začíná v 16.30 modlitbou svatého růžence. Pak následuje v 17.00 mše svatá a po ní výstav Nejsvětější Svátosti a na závěr průvod se sochou Panny Marie Fatimské do kaple sv. Anny. Před mší sv. - jako obvykle – máte příležitost ke svátosti smíření.

Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny přede mši svatou nebo po domluvě kdykoli.

Informace týkající baziliky a kláštera je možné sledovat na www stránkách kláštera http://praha.minorite.cz

Vydáno:6.11.2021 Zobrazeno:0

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2826

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:5404

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:5152