Pondělí 15.8.2022

Informace/Ohlášky archiv

Ježíše Krista Krále, 2021

Bazilika sv. Jakuba a kaple sv. Anny (21.11.2021 – 28.11.2021)

21.11.2021

Neděle

8.30

10.30

bazilika

JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

22.11.2021

Pondělí

6.45

kaple

Památka sv. Cecilie, panny a mučednice

23.11.2021

Úterý

6.45

kaple

Úterý 34. týdne v mezidobí

24.11.2021

Středa

6.45

kaple

Památka sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze, a druhů, mučedníků

25.11.2021

Čtvrtek

6.45

17.00

kaple

Čtvrtek 34. týdne v mezidobí

26.11.2021

Pátek

6:45

17.00

kaple

Pátek 34. týdne v mezidobí

27.11.2021

Sobota

8.00

kaple

Sobotní památka Panny Marie

28.11.2021

Neděle

8.30

10.30

bazilika

1. neděle adventní

V pátek od 16.00 hod. v kapli sv. Anny máme příležitost k hodinové adoraci před vystavenou Nejsvětější svátosti oltářní.

Ve čtvrtek po večerní mši svaté Vás zveme do auly u kaple sv. Anny na nešpory a duchovní setkání.

Během sobotní mše svaté v 8.00 hod. v kapli sv. Anny se modlíme ranní chvály.

Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny přede mši svatou nebo po domluvě kdykoli.

Informace týkající baziliky a kláštera je možné sledovat na www stránkách kláštera http://praha.minorite.cz

Vydáno:21.11.2021 Zobrazeno:0

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2826

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:5404

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:5152