Pondělí 15.8.2022

Informace/Ohlášky archiv

1. neděle adventní, 2021

Bazilika sv. Jakuba a kaple sv. Anny (28.11.2021 – 05.12.2021)

28.11.2021

Neděle

8.30

10.30

bazilika

1. neděle adventní

29.11.2021

Pondělí

6.45

kaple

Svátek Všech svatých serafinského řádu

30.11.2021

Úterý

6.45

kaple

Svátek Sv. Ondřeje

01.12.2021

Středa

6.45

kaple

Středa 1. adventního týdne

02.12.2021

Čtvrtek

6.45

17.00

kaple

Čtvrtek 1. adventního týdne

03.12.2021

Pátek

6:45

17.00

kaple

Památka Sv. Františka Xaverského, kněze

04.12.2021

Sobota

8.00

kaple

Sobota 1. adventního týdne

05.12.2021

Neděle

8.30

10.30

bazilika

2. neděle adventní

Od pondělí, svátku Všech svatých serafinského řádu, se budeme modlit vždy po mši svaté novenu k Neposkvrněnému početí Panny Marie.

Ve čtvrtek po večerní mši svaté Vás zveme do auly u kaple sv. Anny na nešpory a duchovní setkání.

V pátek od 16.00 hod. v kapli sv. Anny máme příležitost k hodinové adoraci před vystavenou Nejsvětější svátosti oltářní.

Během sobotní mše svaté v 8.00 hod. v kapli sv. Anny se modlíme ranní chvály.

Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny přede mši svatou nebo po domluvě kdykoli.

Informace týkající baziliky a kláštera je možné sledovat na www stránkách kláštera http://praha.minorite.cz

Vydáno:26.11.2021 Zobrazeno:0

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2826

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:5404

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:5152