Pondělí 15.8.2022

Informace/Ohlášky archiv

4. neděle adventní, 2021

Bazilika sv. Jakuba a kaple sv. Anny (19.12.2021 – 26.12.2021)

19.12.2021

Neděle

8.30

10.30

Bazilika

Bazilika

4. neděle adventní

20.12.2021

Pondělí

6.45

Kaple

Pondělí 4. adventního týdne

21.12.2021

Úterý

6.45

Kaple

Úterý 4. adventního týdne

22.12.2021

Středa

6.45

Kaple

Středa 4. adventního týdne

23.12.2021

Čtvrtek

6.45

17.00

Kaple

Čtvrtek 4. adventního týdne

24.12.2021

Pátek

8.00

24.00

Kaple

Bazilika

Pátek 4. adventního týdne

25.12.2021

Sobota

8.30

10.30

Bazilika

Bazilika

Slavnost Narození Páně

26.12.2021

Neděle

8.30

10.30

Bazilika

Bazilika

Svátek Svaté Rodiny

Na Štědrý den mše svaté budou slouženy v 8.00 (adventní) v kapli sv. Anny a ve 24.00 (z Vigilie Narození Páně) v bazilice.

Slavnost Narození Páně budeme slavit v bazilice v 8.30 a v 10.30 hod. Mši svatou v 10.30 bude celebrovat Jeho excelence otec nuncius Charles Daniel Balvo. Při této mši svaté zazní Missa pastoralis D-dur Františka Xavera Brixiho v podání Svatojakubského sboru.

V neděli na Svátek Svaté Rodiny mše svaté budou v 8.30 a 10.30 hod. Mše svatá v 10.30 bude doprovázená Svatojakubským sborem a hosty. Uslyšíme Českou mši Vánoční Jakuba Jana Ryby.

V sobotu o slavností Matky Boží na Nový rok bude nedělní pořad bohoslužeb.

Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny přede mši svatou nebo po domluvě kdykoli.

Tradičně Vás také zveme k nám do baziliky na Vánoční koncert dne 26.12. v 16.00 a na Novoroční koncert dne 1. ledna také v 16.00. Další podrobnosti sledujte na vývěskách a také na stránkách kláštera praha.minorite.cz

Vydáno:18.12.2021 Zobrazeno:0

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2826

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:5404

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:5152