Pondělí 15.8.2022

Informace/Ohlášky archiv

Svátek Svaté Rodiny, 2021

Bazilika sv. Jakuba a kaple sv. Anny (26.12.2021 – 2.1.2022)

26.12.2021

Neděle

8.30 10.30

bazilika

Svátek Svaté Rodiny

27.12.2021

Pondělí

6.45

kaple

Svátek sv. Jana, apoštola a Evangelisty

28.12.2021

Úterý

6.45

kaple

Svátek Svatých mláďátek, mučedníků

29.12.2021

Středa

6.45

kaple

Středa v oktávu Narození Páně

30.12.2021

Čtvrtek

6.45

kaple

Čtvrtek v oktávu Narození Páně

31.12.2021

Pátek

17.00

bazilika

Pátek v oktávu Narození Páně

01.01.2022

Sobota

8.30

10.30

bazilika

Slavnost Matky Boží

02.01.2022

Neděle

8.30

10.30

bazilika

2. neděle po Narození Páně

Dnes odpoledne v 16.00 Vás zveme do naší baziliky na Vánoční koncert.

V pátek při mši svaté  v 17.00 hodin poděkujeme za uplynulý kalendářní rok a budeme prosit o Boží požehnání do nového roku 2022.

V sobotu odpoledne v 16.00 se uskuteční tradiční koncert v naší bazilice, na který Vás srdečně zveme.

Vydáno:26.12.2021 Zobrazeno:0

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2826

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:5404

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:5152