Pondělí 15.8.2022

Informace/Ohlášky archiv

2. neděle po Narození Páně, 2022

Bazilika sv. Jakuba a kaple sv. Anny (02.01.2022 – 09.01.2022)

02.01.2022

Neděle

8.30

10.30

bazilika

2. neděle po Narození Páně

03.01.2022

Pondělí

6.45

kaple

Nejsvětějšího Jména Ježíš

04.01.2022

Úterý

6.45

kaple

Úterý 2. týdne doby vánoční

05.01.2022

Středa

6.45

kaple

Středa 2. týdne doby vánoční

06.01.2022

Čtvrtek

6.45

17.00

kaple

Slavnost Zjevení Páně

07.01.2002

Pátek

6.45.

16.00

17.00

kaple

Pátek 2. týdne doby vánoční

08.01.2022

Sobota

8.00

kaple

Sobota 2. týdne doby vánoční

09.01.2022

Neděle

8.30

10.30

bazilika

Křtu Páně

Ve čtvrtek po večerní mši svaté Vás zveme do auly u kaple sv. Anny na nešpory a duchovní setkání.

Na první pátek v měsíci od 16.00 hod. v kapli sv. Anny máme příležitost k hodinové adoraci před vystavenou Nejsvětější svátosti oltářní.

Během sobotní mše svaté v 8.00 hod. v kapli sv. Anny se modlíme ranní chvály.

Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny přede mši svatou nebo po domluvě kdykoli.

Informace týkající baziliky a kláštera je možné sledovat na www stránkách kláštera praha.minorite.cz

Vydáno:2.1.2022 Zobrazeno:0

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2826

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:5404

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:5152