Pondělí 15.8.2022

Informace/Ohlášky archiv

2. neděle v mezidobí, 2022

Bazilika sv. Jakuba a kaple sv. Anny (16.01.2022 – 23.01.2022)

16.01.2022

Neděle

8.30

10.30

bazilika

2. neděle v mezidobí

17.01.2022

Pondělí

6.45

kaple

Památka sv. Antonína, opata

18.01.2022

Úterý

6.45

kaple

Panny Marie, Matky jednoty křesťanů

19.01.2022

Středa

6.45

kaple

Středa 2. týdne v mezidobí

20.01.2022

Čtvrtek

6.45

17.00

kaple

Čtvrtek 2. týdne v mezidobí

21.01.2002

Pátek

6.45.

17.00

kaple

Památka sv. Anežky, mučednice

22.01.2022

Sobota

8.00

kaple

Sobotní památka Panny Marie

23.01.2022

Neděle

8.30

10.30

bazilika

3. neděle v mezidobí

Týden modliteb za jednotu křesťanu jako obvykle proběhne od 18. do 25. ledna 2022 a jeho mottem letos je verš: „Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit“ (Mt 2,2)

Ve čtvrtek po večerní mši svaté Vás zveme do auly u kaple sv. Anny na nešpory a duchovní setkání.

V pátek od 16.00 hod. v kapli sv. Anny máme příležitost k hodinové adoraci před vystavenou Nejsvětější svátosti oltářní.

Během sobotní mše svaté v 8.00 hod. v kapli sv. Anny se modlíme ranní chvály.

Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny přede mši svatou nebo po domluvě kdykoli.

Informace týkající baziliky a kláštera je možné sledovat na nástěnkách v kostele, před kostelem, v ambitech nebo na www stránkách kláštera praha.minorite.cz

Vydáno:9.1.2022 Zobrazeno:0

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2826

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:5404

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:5152