Pondělí 15.8.2022

Informace/Ohlášky archiv

5. neděle v mezidobí, 2022

Bazilika sv. Jakuba a kaple sv. Anny (06.02.2022 – 13.02.2022)

06.02.2022

Neděle

8.30

10.30

Bazilika

5. neděle v mezidobí

07.02.2022

Pondělí

6.45

Kaple

Pondělí 5. týdne v mezidobí

08.02.2022

Úterý

6.45

Kaple

Úterý 5. týdne v mezidobí

09.02.2022

Středa

6.45

Kaple

Středa 5. týdne v mezidobí

10.02.2022

Čtvrtek

6.45

17.00

Kaple

Památka sv. Scholastiky

11.02.2002

Pátek

6.45

17.00

Kaple

Panny Marie Lurdské

12.02.2022

Sobota

8.00

Kaple

Sobota 5. týdne v mezidobí

13.02.2022

Neděle

8.30

10.30

17.00

Bazilika

6. neděle v mezidobí

V úterý odpoledne se uskuteční setkání Rytířů Neposkvrněné. Zahájeno bude v 16.30 modlitbou sv. růžence, pokračovat bude mši svatou v 17.00 a po ní následovat bude setkání v aule u kaple sv. Anny.

Ve čtvrtek po večerní mši svaté Vás zveme do auly u kaple sv. Anny na nešpory a duchovní setkání.

V pátek od 16.00 hod. v kapli sv. Anny máme příležitost k hodinové adoraci před vystavenou Nejsvětější svátosti oltářní. Na adoraci navazuje mše svatá a během mše svaté bude příležitost přijmout svátost pomazání nemocných pro ty, kdo jsou v pokročilém věku nebo mají zdravotní potíže.

Během sobotní mše svaté v 8.00 hod. v kapli sv. Anny se modlíme ranní chvály.

Příští neděli odpoledne, kromě dopoledního programu, zveme vás také do naší baziliky na Fatimský večer. Program začíná v 16.30 modlitbou svatého růžence. Pak následuje v 17.00 mše svatá a po ní výstav Nejsvětější Svátosti a na závěr průvod se sochou Panny Marie Fatimské do kaple sv. Anny. Před mší sv. - jako obvykle – máte příležitost ke svátosti smíření.

Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny přede mši svatou nebo po domluvě kdykoli.

Informace týkající baziliky a kláštera je možné sledovat na www stránkách kláštera praha.minorite.cz

Vydáno:5.2.2022 Zobrazeno:0

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2826

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:5404

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:5152