Pondělí 15.8.2022

Informace/Ohlášky archiv

8. neděle v mezidobí, 2022

Bazilika sv. Jakuba a kaple sv. Anny (27.2022 – 28.02.2022)

27.02.2022

Neděle

8.30

10.30

Bazilika

8. neděle v mezidobí

28.02.2022

Pondělí

6.45

Kaple

Pondělí 8. týdne v mezidobí

01.03.2022

Úterý

6.45

Kaple

Úterý 8. týdne v mezidobí

02.03.2022

Středa

6.45

17.00

Kaple

Popeleční středa

03.03.2022

Čtvrtek

6.45

17.00

Kaple

Čtvrtek po Popeleční středě

04.03.2002

Pátek

6.45

17.00

Kaple

Pátek po Popeleční středě

05.03.2022

Sobota

8.00

Kaple

Sobota po Popeleční středě

06.03.2022

Neděle

8.30

10.30

Bazilika

1. neděle postní

V tomto týdnu zahajujeme svatopostní dobu.

Jako křesťané jsme povinni činit pokání. Následující postní období je dobrou příležitostí k tomu, abychom se více věnovali modlitbě, konáni skutků zbožnosti a lásky a také sebezáporu.  Věrnějším plněním vlastních povinnosti a zachováváním pokání újmou a zdrženlivostí od pokrmu chceme vyjádřit lásku k Bohu a bližním a také vědomí vlastní hříšnosti. (srov. CIC Kán. 1249)

Popeleční středa a Velký pátek jsou dny přísného postu, kdy jsme vázáni těmito pravidly: zdrženlivostí od masa (zavazuje od 14 let) a újmou v jídle (od 18 do 60 let; to se ovšem nevztahuje na nemocné).

Při ranní i odpolední mši svaté v kapli na popeleční středu budeme označeni posvěceným popelem na znamení pokání.

Během postní doby každý pátek, budeme rozjímat křížovou cestu našeho Pána Ježíše Krista v bazilice v 16.30 hod. Po této pak pobožnosti bude následovat mše svatá v kapli sv. Anny.

Zveme Vás také k liturgické modlitbě církve na nešpory po čtvrteční mši svaté v 17.00 hod. a na ranní chvály během sobotní mše svaté v 8.00 hod. v kapli sv. Anny.

Vydáno:26.2.2022 Zobrazeno:0

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2826

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:5404

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:5152