Pondělí 15.8.2022

Informace/Ohlášky archiv

1. neděle postní, 2022

Bazilika sv. Jakuba a kaple sv. Anny (6.3.2022 – 28.02.2022)

06.03.2022

Neděle

8.30; 10.30

Bazilika

1. neděle postní

07.03.2022

Pondělí

6.45

Kaple

Pondělí po 1. neděli postní

08.03.2022

Úterý

6.45; 17.00

Kaple

Úterý po 1. neděli postní

09.03.2022

Středa

6.45

Kaple

Středa po 1. neděli postní

10.03.2022

Čtvrtek

6.45; 17.00

Kaple

Čtvrtek po 1. neděli postní

10.03.2022

Čtvrtek

6.45; 17.00

Kaple

Pátek po 1. neděli postní

12.03.2022

Sobota

8.00

Kaple

Sobota po 1. neděli postní

13.03.2022

Neděle

8.30; 10.30; 17.00

Bazilika

2. neděle postní

Jako křesťané jsme povinni činit pokání. Následující postní období je dobrou příležitostí k tomu, abychom se více věnovali modlitbě, konáni skutků zbožnosti a lásky a také sebezáporu. Věrnějším plněním vlastních povinnosti a zachováváním pokání újmou a zdrženlivostí od pokrmu chceme vyjádřit lásku k Bohu a bližním a také vědomí vlastní hříšnosti. (srov. CIC Kán. 1249)

V úterý odpoledne se uskuteční setkání Rytířů Neposkvrněné. Zahájeno bude v 16.30 modlitbou sv. růžence, pokračovat bude mši svatou v 17.00 a po ní následovat bude setkání v aule u kaple sv. Anny.

Během postní doby každý pátek, budeme rozjímat křížovou cestu našeho Pána Ježíše Krista v bazilice v 16.30 hod. Po této pak pobožnosti bude následovat mše svatá v kapli sv. Anny.

Zveme Vás také k liturgické modlitbě církve na nešpory po čtvrteční mši svaté v 17.00 hod. a na ranní chvály během sobotní mše svaté v 8.00 hod. v kapli sv. Anny.

Příští neděli odpoledne, kromě dopoledního programu, zveme vás také do naší baziliky na Fatimský večer. Program začíná v 16.30 modlitbou svatého růžence. Pak následuje v 17.00 mše svatá a po ní výstav Nejsvětější Svátosti a na závěr průvod se sochou Panny Marie Fatimské do kaple sv. Anny. Před mší sv. - jako obvykle – máte příležitost ke svátosti smíření.

Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny přede mši svatou nebo po domluvě kdykoli.

Informace týkající baziliky a kláštera je možné sledovat na www stránkách kláštera praha.minorite.cz

Vydáno:7.3.2022 Zobrazeno:0

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2826

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:5404

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:5152