Pondělí 15.8.2022

Informace/Ohlášky archiv

3. neděle postní, 2022

Bazilika sv. Jakuba a kaple sv. Anny (20.03.2022 – 27.03.2022)

20.03.2022

Neděle

8.30; 10.30

Bazilika

3. neděle postní

21.03.2022

Pondělí

6.45

Kaple

Pondělí po 3. neděli postní

22.03.2022

Úterý

6.45

Kaple

Úterý po 3. neděli postní

23.03.2022

Středa

6.45

Kaple

Středa po 3. neděli postní

24.03.2022

Čtvrtek

6.45; 17.00

Kaple

Čtvrtek po 3. neděli postní

25.03.2022

Pátek

6.45; 17.00

Kaple

Slavnost Zvěstování Páně

26.03.2022

Sobota

8.00

Kaple

Sobota po 3. neděli postní

27.03.2022

Neděle

8.30; 10.30

Bazilika

4. neděle postní

Během postní doby každý pátek, rozjímáme křížovou cestu našeho Pána Ježíše Krista v bazilice v 16.30 hod. Po této pak pobožnosti bude následovat mše svatá v kapli sv. Anny.

Jistě jste zaznamenali, že příští pátek 25. března 2022, na Slavnost Zvěstování Páně, od 17 hodin papež František během kajícího obřadu, kterému bude předsedat, zasvětí Rusko a Ukrajinu Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Tentýž akt ve stejný den vykoná ve Fatimě kardinál Konrád Krajewski jako vyslanec Svatého otce. K tomuto modlitebnímu setkání, které by se na přání papeže mělo uskutečnit také v katedrálách, mariánských svatyních, farních i řeholních společenstvích po celém světě, zve Svatý otec spolu s biskupy také všechny věřící. Prosím, připojte se společně podle svých možností k této modlitbě.

Zveme Vás také k liturgické modlitbě církve na nešpory po čtvrteční mši svaté v 17.00 hod. a na ranní chvály během sobotní mše svaté v 8.00 hod. v kapli sv. Anny.

Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny přede mši svatou nebo po domluvě kdykoli.

Informace týkající baziliky a kláštera je možné sledovat na www stránkách kláštera praha.minorite.cz

Vydáno:20.3.2022 Zobrazeno:0

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2826

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:5404

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:5152