Pondělí 15.8.2022

Informace/Ohlášky archiv

Velikonoční pondělí, 18.04.2022

Program velikonočního oktávu u minoritů v Praze (17.04.2022 – 24.04.2022)

18.04.2022

Pondělí velikonočního oktávu

8.30

Mše svatá

Bazilika

 

 

10.00

Varhanní hudba

Bazilika

 

 

10.30

Mše svatá

Bazilika

19.04.2022

Úterý velikonočního oktávu

6.45

Mše svatá

Kaple

20.04.2022

Středa velikonočního oktávu

6.45

Mše svatá

Kaple

21.04.2022

Čtvrtek velikonočního oktávu

6.45; 17.00

Mše svatá

Kaple

22.04.2022

Pátek velikonočního oktávu

6.45; 17.00

Mše svatá

Kaple

23.04.2022

Sobota velikonočního oktávu

8.00

Mše svatá

Kaple

24.04.2022

Neděle Božího milosrdenství

8.30

Mše svatá

Bazilika

 

 

10.00

Varhanní hudba

Bazilika

 

 

10.30

Mše svatá

Bazilika

Zveme Vás také k liturgické modlitbě církve na nešpory po čtvrteční mši svaté v 17.00 hod. a na ranní chvály během sobotní mše svaté v 8.00 hod. v kapli sv. Anny.

Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny přede mši svatou nebo po domluvě kdykoli.

Informace týkající baziliky a kláštera je možné sledovat na www stránkách kláštera praha.minorite.cz

Vydáno:17.4.2022 Zobrazeno:0

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2826

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:5404

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:5152