Pondělí 15.8.2022

Informace/Ohlášky archiv

2. neděle velikonoční, 24.04.2022

2. týden doby velikonoční (24.04.2022 – 01.05.2022)

24.04.2022

Neděle Božího milosrdenství

8.30

Mše svatá

Bazilika

 

 

10.00

Varhanní hudba

Bazilika

10.30

Mše svatá

Bazilika

25.04.2022

Svátek sv. Marka, evangelisty

6.45

Mše svatá

Kaple

26.04.2022

Úterý 2. týdne doby velikonoční

6.45

Mše svatá

Kaple

27.04.2022

Středa 2. týdne doby velikonoční

6.45

Mše svatá

Kaple

28.04.2022

Čtvrtek 2. týdne doby velikonoční

6.45

Mše svatá

Kaple

 

 

17.00

Mše svatá

Kaple

29.04.2022

Svátek sv. Kateřiny Sienské,

6.45

Mše svatá

Kaple

panny a učitelky církve,

16.00

Adorace

Kaple

 

patronky Evropy

17.00

Mše svatá

Kaple

30.04.2022

Sobota velikonočního oktávu

8.00

Mše svatá

Kaple

01.05.2022

3. neděle velikonoční

8.30

Mše svatá

Bazilika

 

 

10.00

Varhanní hudba

Bazilika

 

 

10.30

Mše svatá

Bazilika

Zveme Vás také k liturgické modlitbě církve na nešpory po čtvrteční mši svaté v 17.00 hod. a na ranní chvály během sobotní mše svaté v 8.00 hod. v kapli sv. Anny.

V pátek od 16.00 máme příležitost adorovat Krista přítomného v Nejsvětější Svátostí Oltářní. Po adoraci následuje mše svatá.

Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny přede mši svatou nebo po domluvě kdykoli.

Informace týkající baziliky a kláštera je možné sledovat na www stránkách kláštera praha.minorite.cz

Vydáno:24.4.2022 Zobrazeno:0

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2826

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:5404

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:5152