Pondělí 15.8.2022

Informace/Ohlášky archiv

3. neděle velikonoční, 01.05.2022

Ohlášky 3. týdne doby velikonoční (01.05.2022 – 08.05.2022)

01.05.2022

3. neděle velikonoční

8.30

j

Mše svatá

Bazilika

 

 

10.00

Varhanní hudba

Bazilika

10.30

j

Mše svatá

Bazilika

02.05.2022

Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve

6.45

k

Mše svatá

Kaple

03.05.2022

Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů

6.45

k

Mše svatá

Kaple

04.05.2022

Středa 3. týdne doby velikonoční

6.45

j

Mše svatá

Kaple

05.05.2022

Čtvrtek 3. týdne doby velikonoční

6.45

j

Mše svatá

Kaple

 

 

17.00

k

 

 

06.05.2022

Pátek 3. týdne doby velikonoční

6.45

k

Mše svatá

Kaple

 

16.00

j

Adorace

Kaple

 

 

17.00

j

Mše svatá

Kaple

07.05.2022

Sobota velikonočního oktávu

8.00

j

Mše svatá

Kaple

08.05.2022

4. neděle velikonoční

8.30

j

Mše svatá

Bazilika

 

– Neděle Dobrého Pastýře

10.00

Varhanní hudba

Bazilika

 

 

10.30

k

Mše svatá

Bazilika

Zveme Vás také k liturgické modlitbě církve na nešpory po čtvrteční mši svaté v 17.00 hod. a na ranní chvály během sobotní mše svaté v 8.00 hod. v kapli sv. Anny.

V pátek od 16.00 máme příležitost adorovat Krista přítomného v Nejsvětější Svátostí Oltářní. Po adoraci následuje mše svatá.

Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny přede mši svatou nebo po domluvě kdykoli.

Informace týkající baziliky a kláštera je možné sledovat na www stránkách kláštera praha.minorite.cz

Vydáno:30.4.2022 Zobrazeno:0

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2826

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:5404

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:5152