Pondělí 15.8.2022

Informace/Ohlášky archiv

4. neděle velikonoční, 08.05.2022

Ohlášky 4. týdne doby velikonoční (08.05.2022 – 15.05.2022)

08.05.2022 4. neděle velikonoční 8.30 Mše svatá Bazilika

– Neděle Dobrého Pastýře 10.00 Varhanní hudba Bazilika
10.30 Mše svatá Bazilika
09.05.2022 Pondělí 4. týdne doby velikonoční 6.45 Mše svatá Kaple
10.05.2022 Úterý 4. týdne doby velikonoční 6.45 Mše svatá Kaple


17.00 Mše svatá Kaple
11.05.2022 Středa 4. týdne doby velikonoční 6.45 Mše svatá Kaple
12.05.2022 Výročí posvěcení katedrály sv. Víta 6.45 Mše svatá Kaple


17.00 Mše svatá Kaple
13.05.2022 Panny Marie Fatimské, nezávazná památka 6.45 Mše svatá Kaple


17.00 Mše svatá Bazilika
14.05.2022 Sv. Matěje, apoštola, svátek 8.00 Mše svatá Kaple
15.05.2022 5. neděle velikonoční 8.30 Mše svatá Bazilika

10.00 Varhanní hudba Bazilika


10.30 Mše svatá Bazilika

V úterý odpoledne se uskuteční setkání Rytířů Neposkvrněné. Zahájeno bude v 16.30 modlitbou sv. růžence, pokračovat bude mši svatou v 17.00 a po ní následovat bude setkání v aule u kaple sv. Anny.

Zveme Vás také k liturgické modlitbě církve na nešpory po čtvrteční mši svaté v 17.00 hod. a na ranní chvály během sobotní mše svaté v 8.00 hod. v kapli sv. Anny.

V pátek odpoledne, kromě dopoledního programu, zveme vás také do naší baziliky na Fatimský večer. Program začíná v 16.30 modlitbou svatého růžence. Pak následuje v 17.00 mše svatá a po ní výstav Nejsvětější Svátosti a na závěr průvod se sochou Panny Marie Fatimské do kaple sv. Anny. Před mší sv. - jako obvykle – máte příležitost ke svátosti smíření.

Májevé pobožností se konají po večerní mši svaté ve čtvrtek a pátek a po ranní mši svaté v sobotu.

Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny přede mši svatou nebo po domluvě kdykoli.

Informace týkající baziliky a kláštera je možné sledovat na www stránkách kláštera praha.minorite.cz

Vydáno:6.5.2022 Zobrazeno:0

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2826

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:5404

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:5152