Pondělí 15.8.2022

Informace/Ohlášky archiv

5. neděle velikonoční, 15.05.2022

Ohlášky 5. týdne doby velikonoční (15.05.2022 – 22.05.2022)

15.05.2022

5. neděle velikonoční

8.30

Mše svatá

Bazilika

 

 

10.00

Varhanní hudba

Bazilika

10.30

Mše svatá

Bazilika

16.05.2022

Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech

6.45

Mše svatá

Kaple

17.05.2022

Památka sv. Paschala Baylóna, řeholníka

6.45

Mše svatá

Kaple

18.05.2022

Památka sv. Felixe z Cantalice, řeholníka

6.45

Mše svatá

Kaple

19.05.2022

Čtvrtek 5. týdne doby velikonoční

6.45

Mše svatá

Kaple

 

 

17.00

Mše svatá

Kaple

20.05.2022

Památka sv. Bernarda Sienského, kněze

6.45

Mše svatá

Kaple

 

 

16.00

Adorace

Kaple

 

 

17.00

Mše svatá

Kaple

21.05.2022

Sobota 5. týdne doby velikonoční

8.00

Mše svatá

Kaple

22.05.2022

6. neděle velikonoční

8.30

Mše svatá

Bazilika

 

10.00

Varhanní hudba

Bazilika

 

 

10.30

Mše svatá

Bazilika

 

Zveme Vás také k liturgické modlitbě církve na nešpory po čtvrteční mši svaté v 17.00 hod. a na ranní chvály během sobotní mše svaté v 8.00 hod. v kapli sv. Anny.

V pátek máte možnost adorace před vystavenou Nejsvětější Svátostí v kapli sv. Anny od 16.00 hod. do 17.00 hod. Na adoraci pak navazuje mše svatá.

Májevé pobožností se konají po večerní mši svaté ve čtvrtek a pátek a po ranní mši svaté v sobotu.

Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny přede mši svatou nebo po domluvě kdykoli.

Informace týkající baziliky a kláštera je možné sledovat na www stránkách kláštera praha.minorite.cz

Vydáno:14.5.2022 Zobrazeno:0

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2826

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:5404

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:5152