Pondělí 15.8.2022

Informace/Ohlášky archiv

Slavnost Svaté Trojice, 12.06.2022

12.06.2022

Slavnost Nejsvětější Trojice

8.30

Mše svatá

Bazilika

 

 

10.00

Varhanní hudba

Bazilika

10.30

Mše svatá

Bazilika

13.06.2022

Svátek sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve

6.45

Mše svatá

Kaple

 

 

17.00

Mše svatá

Bazilika

14.06.2022

Úterý 11. týdne v mezidobí

6.45

Mše svatá

Kaple

 

 

17.00

Mše svatá

Kaple

15.06.2022

Středa 11. týdne v mezidobí

6.45

Mše svatá

Kaple

16.06.2022

Čtvrtek 11. týdne v mezidobí

6.45

Mše svatá

Kaple

17.06.2022

Pátek 11. týdne v mezidobí

6.45

Mše svatá

Kaple

 

 

16.00

Adorace

Kaple

 

 

17.00

Mše svatá

Kaple

18.06.2022

Sobota 11. týdne v mezidobí

8.00

Mše svatá

Kaple

19.06.2022

Slavnost Těla a Krve Páně

8.30

Mše svatá

Bazilika

 

10.00

Varhanní hudba

Bazilika

 

 

10.30

Mše svatá

Bazilika

V pondělí odpoledne, kromě dopoledního programu, zveme vás také do naší baziliky na Fatimský večer. Program začíná v 16.30 modlitbou svatého růžence. Pak následuje v 17.00 mše svatá a po ní výstav Nejsvětější Svátosti a na závěr průvod se sochou Panny Marie Fatimské do kaple sv. Anny. Před mší sv. - jako obvykle – máte příležitost ke svátosti smíření.

V úterý odpoledne se uskuteční setkání Rytířů Neposkvrněné. Zahájeno bude v 16.30 modlitbou sv. růžence, pokračovat bude mši svatou v 17.00 a po ní následovat bude setkání v aule u kaple sv. Anny.

Slanost Božího Těla a Krve Páně budeme slavit v bazilice púříští neděli.

Na 17.00 hodinu ve čtvrtek všechny zveme do katedrály a na Hradčanské náměstí k společnému slavení Božího Těla s otcem kardinálem. Slavnost Těla a Krve Páně, lidově zvaná „Boží tělo,“ je svátek, kterým si katolická církev připomíná a oslavuje dar eucharistie. Svátek „Božího těla“ zavedl papež Urban IV. r. 1264 po zázraku v Bolseně, kdy českému knězi jménem Petr – pochybujícímu o reálné přítomnosti Krista v eucharistii – začala během bohoslužby hostie krvácet. Od 15. stol. se po celé církvi rozšířil zvyk konat na slavnost Božího Těla procesí. Po 2. vatikánském koncilu se tento svátek nazývá slavnost Těla a Krve Páně.

Zveme Vás také k liturgické modlitbě církve na ranní chvály během sobotní mše svaté v 8.00 hod. v kapli sv. Anny.

Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny přede mši svatou nebo po domluvě kdykoli.

Informace týkající baziliky a kláštera je možné sledovat na www stránkách kláštera praha.minorite.cz

Vydáno:12.6.2022 Zobrazeno:0

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2826

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:5404

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:5152