Pondělí 15.8.2022

Informace/Ohlášky archiv

13. neděle v mezidobí, 26.06.2022

 

26.06.2022

13. neděle v mezidobí

8.30

Mše svatá

Bazilika

 

 

10.00

Varhanní hudba

Bazilika

10.30

Mše svatá

Bazilika

27.06.2022

Pondělí 13. týdne v mezidobí

6.45

Mše svatá

Kaple

28.06.2022

Sv. Ireneje, biskupa a mučedníka, učitele církve, památka

6.45

Mše svatá

Kaple

29.06.2022

Sv. Petra a Pavla, apoštolů, slavnost

6.45

Mše svatá

Kaple

30.06.2022

Čtvrtek 13. týdne v mezidobí

6.45

Mše svatá

Kaple

 

 

17.00

Mše svatá

Kaple

01.07.2022

Pátek 13. týdne v mezidobí

6.45

Mše svatá

Kaple

02.07.2022

Sobotní památka Panny Marie

8.00

Mše svatá

Kaple

03.07.2022

14. neděle v mezidobí

8.30

Mše svatá

Bazilika

 

10.00

Varhanní hudba

Bazilika

 

 

10.30

Mše svatá

Bazilika

Od 1. července, po celé prázdniny mše svaté se konají pouze dopoledne kromě fatimských večerů a slavnosti sv. Jakuba.

Na první pátek v měsíci, 1. července, po mši svaté v 6.45 bude výstav Nejsvětější Svátostí Oltářní a svátostné požehnání.

Zveme Vás k liturgické modlitbě církve; na ranní chvály během sobotní mše svaté v 8.00 hod. v kapli sv. Anny.

Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny přede mši svatou nebo po domluvě kdykoli.

Informace týkající baziliky a kláštera je možné sledovat na www stránkách kláštera praha.minorite.cz

Vydáno:26.6.2022 Zobrazeno:0

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2826

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:5404

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:5152