Pátek 19.10.2018

Informace/Ohlášky

Slavnost Nejsvětější Trojice - 27.5.2018

Ohlášky

Od pondělí do pátku jsou bohoslužby v kapli svaté Anny v ambitech kláštera, ráno v 6.45 hodin.

Ve středu 30. května slavíme památku sv. Zdislavy.

Otec arcibiskup kardinál Dominik Duka zve Boží lid v městě Praze k oslavě slavnosti Těla a Krve Páně ve čtvrtek 31. května 2018 v 17.00 hod. v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Po mši svaté bude následovat tradiční eucharistické procesí. To půjde z katedrály kolem Hradčanského náměstí s prvním oltářem u Arcibiskupského paláce, druhým u kanovnické rezidence čp. 7 a třetím na Karmelu sv. Josefa. Průvod bude zakončen čtvrtým oltářem u nově opraveného mariánského sloupu na Hradčanském náměstí.

Proto u nás v kapli sv. Anny, ve čtvrtek nebude mše sv. odpoledne v 17.00.

V naší bazilice budeme slavit Slavnost Těla a Krve Páně příští neděli 3. června. Po mši sv. v 10.30 bude následovat eucharistické procesí v bazilice a ambitech kláštera.

1. června slavíme památku sv. Justina, mučedníka, je to první pátek v měsíci, od 16 hodin je v kapli svaté Anny adorace Nejsvětější Svátosti  a v 17 hodin mše svatá.

V sobotu je mše svatá s ranními chválami v kapli sv. Anny v 8 hodin. V 7.30 hodin se modlíme růženec.

Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před bohoslužbou, nebo     v jiné domluvené době.

Příští neděli 3. června slavíme slavnost Těla a Krve Páně, bohoslužby budou v 8.30 a 10.30 hodin.

Vydáno:18.5.2018 Zobrazeno:705

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:1849

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:2804

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:3294