Úterý 20.11.2018

Informace/Ohlášky

24. neděle v mezidobí - 16.9.2018

Ohlášky

Od pondělí do pátku jsou bohoslužby v kapli svaté Anny ráno v 6.45 hodin.

V pondělí 17. září slavíme svátek Vtisknutí stigmat našemu sv. Otci Františkovi.

V úterý 18. září je svátek sv. Josefa z Kopertina, kněze 1. řádu.

Ve čtvrtek 20. září je památka sv. Ondřeje Kim Tae-gona, kněze, Pavla Chong Ha-sanga a druhů, mučedníků. V 17 hodin zveme na mši svatou rodiče s dětmi a v 19. hodin vás zveme na závěrečný 8. koncert 23. Mezinárodního varhanního festivalu.

V pátek 21. září slavíme svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty. Zveme na hodinu adorace Nejsvětější svátosti od 16.00 hod. v kapli sv. Anny a na mši sv. v 17.00 hod.

V sobotu v 7.30 hod. se v kapli sv. Anny modlíme růženec a v 8.00 hod. je mše sv. s ranními chválami.

Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před bohoslužbou, nebo v jiné domluvené době.

Příští neděle 23. září je 25. neděle v mezidobí, bohoslužby budou v 8.30 a 10.30 hodin.

Vydáno:14.9.2018 Zobrazeno:688

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:1886

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:2846

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:3341