Středa 11.12.2019

Informace/Ohlášky

19. neděle v mezidobí - 11.8.2019

Ohlášky

V srpnu jsou bohoslužby od pondělí do pátku v kapli sv. Anny, ráno v 6.45 a v sobotu s ranními chválami v 8.00 hod., před mší sv. se v 7.30 hod. modlíme růženec.

V úterý 13. srpna je Fatimský den s obvyklým programem. V 16.30 modlitba sv. růžence, v 17 hodin mše svatá, následuje Eucharistický průvod bazilikou a průvod se sochou P. Marie Fatimské do kaple svaté Anny.

Ve středu 14. srpna je Svátek sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka.

Ve čtvrtek 15. srpna, slavíme Slavnost Nanebevzetí Panny Marie. V 19 hodin zveme na koncert 24. Mezinárodního varhanního festivalu.

Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před bohoslužbou, nebo v jiné domluvené době.

Příští neděle 18. srpna, je 20. neděle v mezidobí, bohoslužby budou v 8.30 a 10.30 hodin.

.

Vydáno:8.8.2019 Zobrazeno:845

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2267

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:4572

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:4108