Pátek 31.3.2023

Informace/Ohlášky

Program u minoritů, 12.3.2023 - 19.3.2023

Ohlášky, 12.3.2023

V pondělí odpoledne, kromě dopoledního programu, vás také zveme na Fatimský večer. Program, jako pokaždé, začíná v bazilice v 16.30 modlitbou svatého růžence. Pak následuje v 17.00 mše svatá a po ní výstav Nejsvětější Svátosti a na závěr průvod se sochou Panny Marie Fatimské do kaple sv. Anny.

V úterý odpoledne se uskuteční setkání Rytířů Neposkvrněné. Zahájeno bude v 16.30 v kapli sv. Anny modlitbou sv. růžence, pokračovat bude mší svatou v 17.00 a po ní bude následovat setkání v aule u kaple sv. Anny.

Během postní doby každý pátek v 16.30 hod. v bazilice rozjímáme křížovou cestu našeho Pána Ježíše Krista. Po této pobožnosti následuje mše svatá v kapli sv. Anny. Zveme Vás také k liturgické modlitbě církve; na nešpory ve čtvrtek po odpolední mši svaté a na ranní chvály během sobotní mše svaté v 8.00 hod. v kapli sv. Anny.

Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny přede mší svatou nebo po domluvě kdykoli. Informace týkající se dění u minoritů je možné sledovat na webových stránkách kláštera praha.minorite.cz

12.3.2023

3. neděle postní

8.30

Mše svatá

Bazilika

10.00

Varhanní hudba

10.30

Mše svatá

13.3.2023

Pondělí 2. týdne doby postní

6.45

Mše svatá

Kaple

17.00

14.3.2023

Úterý 2. týdne doby postní

6.45

Mše svatá

Kaple

17.00

15.3.2023

Středa 2. týdne doby postní

6.45

Mše svatá

Kaple

16.3.2023

Čtvrtek 2. týdne doby postní

6.45

Mše svatá

Kaple

17.00

17.3.2023

Pátek 2. týdne doby postní

6.45

Mše svatá

Kaple

16.30

Křížová cesta

Bazilika

17.00

Mše svatá

Kaple

18.3.2023

Sobota 2. týdne doby postní

8.00

Mše svatá

Kaple

19.3.2023

4. neděle postní

8.30

Mše svatá

Bazilika

10.00

Varhanní hudba

10.30

Mše svatá

Vydáno:11.3.2023 Zobrazeno:0

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2826

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:5404

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:5152