Pondělí 29.5.2023

Informace/Ohlášky

Program u minoritů, 21.5.2023 - 28.5.2023

Ohlášky, 21.5.2023

V pátek vás zveme k adoračnímu bdění před vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní v kapli svaté Anny od 16.00 hod. do 17.00 hod. Na adoraci pak navazuje mše svatá.

Zveme Vás také k liturgické modlitbě církve na nešpory po čtvrteční mši svaté v 17.00 hod. a na ranní chvály během sobotní mše svaté v 8.00 hod. v kapli sv. Anny.

Po celý měsíc se Májové pobožností konají po večerních mších svatých v 17.00 hod. a ranních v 8.00 hod.

Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny přede mší svatou nebo po domluvě kdykoli. Informace týkající se dění u minoritů je možné sledovat na webových stránkách kláštera praha.minorite.cz

21.5.2023

7. neděle velikonoční

8.30

10.00

10.30

Mše svatá

Varhanní hudba

Mše svatá

Bazilika

22.5.2023   

Pondělí 7. týdne doby velikonoční

6.45

Mše svatá

Kaple

23.5.2023   

Úterý 7. týdne doby velikonoční

6.45

Mše svatá

Kaple

24.5.2023

Posvěcení baziliky sv. Františka v Assisi, svátek

6.45

Mše svatá

Kaple

25.5.2023

Čtvrtek 7. týdne doby velikonoční

6.45

17.00

Mše svatá

Kaple

26.5.2023

Sv. Filipa Neriho, kněze, památka

6.45

16.00

17.00

Mše svatá

adorace

Mše svatá

Kaple

27.5.2023

Sobota 7. týdne doby velikonoční

8.00

Mše svatá

Kaple

28.5.2023

Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

8.30

10.30

Mše svatá

Mše svatá

Bazilika

Vydáno:20.5.2023 Zobrazeno:0

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2826

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:5404

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:5152