Pondělí 29.5.2023

Bazilika / Varhany

Původ velkých svatojakubských varhan

Vážení přátelé!
Bazilika sv. Jakuba
je tak trochu ztracená v uličkách Starého Města. Ale jakmile do ní vstoupíte, ohromí vás svým nádherným interiérem a při pohledu na západní kůr vás upoutá překrásná barokní varhanní skříň z dílny Abraháma Starcka z Lokte. A právě svatojakubské varhany, největší nástroj v Praze a v celé České republice přinášejí věhlas této bazilice. Slouží pro doprovod liturgie, ale pravidelně se zde konají nedělní koncerty duchovní varhanní hudby a každoročně několik koncertních cyklů, z nichž nejvýznamnější Mezinárodní varhanní festival se stal jedinečnou přehlídkou světového varhanního umění.

Vydáno:14.2.2018 Zobrazeno:2041

Varhany u sv. Jakuba. Jaké zásahy jsou nezbytné?

V poslední době se však u svatojakubských varhan projevují určité nedostatky. Ty se dnes daří udržovat díky pečlivému přístupu varhanářů. Pokud chceme zachovat plynulé pokračování všech koncertů duchovní varhanní hudby a také zajistit doprovod bohoslužeb, musíme být prozíraví a myslet na budoucnost !

Jaké zásahy jsou nezbytné?

Vydáno:13.2.2018 Zobrazeno:1916

Varhany u sv. Jakuba. Nadační fond Sancti Jacobi Organum

Nadační fond Sancti Jacobi Organum má tak před sebou nelehký úkol:
shromáždit částku nutnou k rekonstrukci svatojakubských varhan, která je stanovena na 10 mil. Kč.

Prosíme vás všechny, kterým není lhostejná bazilika sv. Jakuba se svým fenoménem hudby, podpořte obnovu jednoho z jejich klenotů! Můžete tak učinit finančním příspěvkem při varhanní hudbě, během benefičních koncertů nebo přímo na účet Nadačního fondu. Možná je ve Vašem okolí potenciální sponzor, někdo, kdo by rád podpořil takové dílo a přispěl tak k zachování kulturního dědictví.

Na vyžádání zašleme každému potvrzení o daru nebo darovací smlouvu.
email: [email protected]
Upřímně děkujeme za vaši modlitbu, spolupráci a podporu !

Nadační fond Sancti Jacobi Organum (IČO 246 72 181)
www.sanctijacobiorganum.com

číslo účtu: 537 141 0001/5500  (Raiffeisen BANK, Praha)

Vydáno:12.2.2018 Zobrazeno:1358

Historie kostela sv. Jakuba Většího

Kostel svatého Jakuba Většího (též Staršího) a klášter minoritů se rozkládá proti východu z Ungeltu v ulici Malé Štupartské a Jakubské. Kostel byl založen Václavem I. v roce 1232, a to zřejmě v souvislosti se zřízením Starého Města pražského. Jeho stavba mohla souviset též s tím, že se v roce 1212 dostaly do Čech kromě dalších i ostatky svatého Jakuba.

Vydáno:20.11.2011 Zobrazeno:68858