Úterý 23.4.2019

Bohoslužby

Svatý týden a Velikonoce 2019

Svatý týden a Velikonoce
u minoritů v bazilice sv. Jakuba - program bohoslužeb

Květná (pašijová) neděle (14.04.):

mše sv.:  8.30 a 10.30 hod. - žehnání ratolestí, Pašije - Sbor

Svatý týden: (Po. - Út. - St.) - mše sv. v 6.45 hod. (v kapli sv. Anny)

Svátost smíření: půl hodiny před bohoslužbou

Velikonoční triduum:

Zelený čtvrtek (18.04.)

17.00 hod. - Mše sv. na památku Večeře Páně,
po mši sv. adorace v getsemanské zahradě (v kapli sv. Anny) do 22.00 hod.

Velký pátek (19.04.)

8.00 hod. - Ranní chvály (v kapli sv. Anny), adorace v getsemanské zahradě do 14.00 hod.

15.00 hod. - Památka umučení Páně, Pašije - Svatojakubský sbor
Po obřadech adorace u hrobu Páně (v kapli sv. Anny) do 22.00 hod.

17.00 hod. - Antonín Dvořák:   Stabat Mater

21.00 hod. - Křížová cesta (v bazilice)

Bílá sobota (20.04.)

8.00 hod. - Ranní chvály (v kapli sv. Anny), adorace u hrobu Páně do 19.30 hod.

20.00 hod. - Velikonoční vigilie: požehnáni ohně, velikonoční chvalozpěv, obnova křestního vyznání a eucharistie.

Velikonoce:

- Zmrtvýchvstání Páně (21.04.)
mše sv.: 8.30  a  10.30 hod.  -  (apoštolský nuncius Mons. Charles Daniel Balvo, Svatojakubský sbor)

- Velikonoční koncert v 17.00 hod.

- Velikonoční pondělí (22.04.):
mše sv.:
8.30  a 10.30 hod.

- Neděle Božího Milosrdenství (28.04.):
mše sv.: 8.30 a 10.30

Srdečně zvou bratří minorité
Malá Štupartská 6, Praha 1, tel. 224 828 816, mobil: 731 402 609, e-mail: praha@minorite.cz

Vydáno:10.3.2019 Zobrazeno:1542

Pořad bohoslužeb

Neděle: 8.30
10.30
mše sv. (bazilika sv. Jakuba)
mše sv. (bazilika sv. Jakuba)
Pondělí: 6.45 mše sv. (kaple sv. Anny)
Úterý: 6.45 mše sv. (kaple sv. Anny)
Středa: 6.45 mše sv. (kaple sv. Anny)
Čtvrtek: 6.45
17.00
mše sv. (kaple sv. Anny)
bohoslužba pro rodiče s dětmi (kaple sv. Anny)

Pátek:

6.45
16.00
17.00

mše sv. (kaple sv. Anny)
adorace Nejsvětější svátosti (kaple sv. Anny)
mše sv. (kaple sv. Anny)

Sobota: 8.00 mše sv. s ranními chválami (kaple sv. Anny)

 

1. středa v měsíci: 17.00 - Eucharistie a společenství Neposkvrněné P. Marie (MI), kaple sv. Anny (s výjimkou července a srpna)

13. dne v měsíci (Fatimský den): 16.30 - společná modlitba růžence, 17.00 - Eucharistie, průvod se Sv. Oltářní, průvod se sochou Fatimské P. Marie

každý pátek:  16.00 - 17.00 - Adorace Nejsvětější svátosti, kaple sv. Anny (s výjimkou postní doby, července a srpna)

v postní době: křížová cesta - každý pátek v 16.30

Příležitost ke svátosti smíření: půl hodiny před mší svatou,

případně na domluvu prostřednictvím telefonu: 224 828 814, 224 828 816

Bazilika sv. Jakuba k prohlídce je otevřena v úterý, středu, čtvrtek, pátek a sobotu: 9.30 - 12.00 a 14.00 - 16.00 (v pátek do 15.30),
v neděli 14.00-16.00, v pondělí bazilika je zavřena.

Prosíme, abyste po dobu bohoslužeb prohlídkou nerušili!!!

Aktualizováno:1.1.2017 Zobrazeno:4334

Adorace v kapli sv. Anny - každý pátek od 16.00 hod. (s výjimkou postní doby, července a srpna)

"VENITE ADOREMUS"

Adorace Nejsvětěší Svátostí
u minoritů v kapli sv. Anny

každý pátek od 16.00 do 17.00

Modlime se zvlášť za nova povolání
a za nemocné osoby

Po adoraci mše sv. v 17.00 hod.

Fotogalerie

Vydáno:23.1.2012 Zobrazeno:4944

Fatimský den v bazilice sv. Jakuba - 13. dne v měsíci

Fatimský den v pondělí 13. května

V pondělí 13. května v naší bazilice slavíme fatimský den. Program fatimského dne začíná v 16.30 modlitbou svatého růžence, v 17.00 mše sv. Po mši sv. následuje výstav Nejsvětější Svátosti a na závěr průvod se sochou Panny Marie Fatimské do kaple sv. Anny. Před mší sv. - jako obvykle - příležitost ke svátosti smíření.

Fotogalerie

Aktualizováno:30.12.2016 Zobrazeno:6615