Čtvrtek 8.12.2022

Bohoslužby

Pořad bohoslužeb

Neděle: 8.30
10.30
mše sv. (bazilika sv. Jakuba)
mše sv. (bazilika sv. Jakuba)
Pondělí: 6.45 mše sv. (kaple sv. Anny)
Úterý: 6.45 mše sv. (kaple sv. Anny)
Středa: 6.45 mše sv. (kaple sv. Anny)
Čtvrtek: 6.45
17.00 mimo prázdnin

mše sv. (kaple sv. Anny)
mše sv. (kaple sv. Anny) po mši sv. nepošpory

Pátek:

6.45
16.00 mimo prázdnin
17.00 mimo prázdnin

mše sv. (kaple sv. Anny)
adorace Nejsvětější svátosti (kaple sv. Anny)
mše sv. (kaple sv. Anny)

Sobota: 8.00 mše sv. s ranními chválami (kaple sv. Anny)

Pokud na pondělí až pátek připadne státní svátek, ranní mše svatá se koná v 8.00.

2. úterý v měsíci: 17.00 - Eucharistie a společenství Neposkvrněné P. Marie (MI), kaple sv. Anny (s výjimkou července a srpna)

13. dne v měsíci (Fatimský den): 16.30 - společná modlitba růžence, 17.00 - Eucharistie, průvod se Sv. Oltářní, průvod se sochou Fatimské P. Marie

Každý pátek:  16.00 - 17.00 - Adorace Nejsvětější svátosti, kaple sv. Anny (s výjimkou postní doby, července a srpna)

V postní době: křížová cesta - každý pátek v 16.30

V měsíci květnu: Májové pobožnosti po večerní mši svaté a v sobotu po ranní mši svaté.

Příležitost ke svátosti smíření: půl hodiny před mší svatou,

případně na domluvu prostřednictvím telefonu: 224 828 815

Bazilika sv. Jakuba k prohlídce je otevřena příležitostně, obvykle v úterý, středu, čtvrtek, pátek a sobotu: 10.00 - 11.30 a 14.00 - 16.00 (v pátek do 15.30),
v neděli 14.00-16.00, v pondělí bazilika je zavřena.

Prosíme, abyste po dobu bohoslužeb prohlídkou nerušili!!!

Aktualizováno:1.1.2017 Zobrazeno:5453

Adorace v kapli sv. Anny - každý pátek od 16.00 hod. (s výjimkou postní doby, července a srpna)

"VENITE ADOREMUS"

Adorace Nejsvětěší Svátostí
u minoritů v kapli sv. Anny

každý pátek od 16.00 do 17.00

Modlime se zvlášť za nova povolání
a za nemocné osoby

Po adoraci mše sv. v 17.00 hod.

Fotogalerie

Vydáno:1.5.2020 Zobrazeno:6361

Fatimský den v bazilice sv. Jakuba - 13. dne v měsíci

Fatimský den v neděli 13. prosince

V neděli 13. prosince v naší bazilice slavíme fatimský den. Program fatimského dne začíná v 16.30 modlitbou svatého růžence, v 17.00 mše sv. Po mši sv. následuje výstav Nejsvětější Svátosti a na závěr průvod se sochou Panny Marie Fatimské do kaple sv. Anny. Před mší sv. - jako obvykle - příležitost ke svátosti smíření.

Fotogalerie

Aktualizováno:30.12.2016 Zobrazeno:10482