Středa 28.9.2016

Koncerty a chrámová hudba

Varhanní koncert - 16.10.2016

Varhanní hudba v bazilice sv. Jakuba

16. 10. 2016 v 10 hodin / at 10 a.m.

Lukáš Dvořák – varhany / organ

Program:

J. S. Bach (1685-1750)
Preludium a fuga c moll BWV 546
Chorálová předehra „Wo soll ich fliehen hin“ BWV 646

O. Mácha (1922-2006)
Svatební toccata

Vydáno:17.9.2016 Zobrazeno:202

Varhanní koncert - 9.10.2016

Varhanní hudba v bazilice sv. Jakuba

9. 10. 2016 v 10 hodin / at 10 a.m.

IRENA CHŘIBKOVÁ - varhany / organ

Program:

J. S. Bach (1685-1750) – A. Vivaldi (1678-1741)
Allegro z Koncertu a moll BWV 593

P. J. M. Plum (1899-1944)
Theme varié

J. S. Bach (1685-1750)
Dva chorály:
„Komm. Gott Schöpfer, Heiliger Geist“ BWV 667
„Vor deinen Thron tret ich“ BWV 668

A. Fleury (1903-1995)
Postlude

Vydáno:17.9.2016 Zobrazeno:254

Varhanní koncerty - 2016

Svatojakubské Audite Organum
uvádí v roce 2016 tyto koncerty /

St. James Audite Organum
presents in 2016 the following concerts:

VELIKONOČNÍ KONCERT / EASTER CONCERT
27. 3. 2016 v 17 hodin / at 5 p. m.

Koncert duchovní hudby. / Concert of sacred music.

21. MEZINÁRODNÍ VARHANNÍ FESTIVAL /
21st INTERNATIONAL ORGAN FESTIVAL
4. 8. – 22. 9. 2016 každý čtvrtek v 19 hodin / every Thursday at 7 p. m.

Sólové varhanní recitály předních světových i českých umělců. /
Solo organ recitals of prominent world and Czech organists.

SVATOJAKUBSKÝ PODZIM / ST. JAMES´AUTUMN
17. 10. 2016 v 18 hodin / at 6 p.m. (kaple sv. Anny /
St. Anne´s Chapel)

24. 10. a 31. 10. 2016
v 18 hodin / at 6 p. m
.
Koncerty spolu s různými instrumentalisty a zpěváky. /
Concerts in cooperation with various instrumentalists and singers.

VÁNOČNÍ VARHANNÍ KONCERTY / CHRISTMAS ORGAN CONCERTS
26. 12. 2016 a 1. 1. 2017 v 16 hodin / at 4 p.m.

Varhanní koncerty s vánoční tématikou s vystoupením
vokálních a instrumentálních souborů. /
Organ concerts of Christmas music performed together
with vocal and instrumental chamber groups.

Bazilika sv. Jakuba / St. James´ Basilica
Malá Štupartská 6, Praha 1

Vydáno:15.1.2016 Zobrazeno:667

Svatojakubský sbor - 2016

Bazilika sv. Jakuba

Svatojakubský sbor zpívá při mši sv. v 10.30 hod.:

17.04. - 4.neděle velikonoční
15.05. - Slavnost Seslání Ducha sv.
29.05. - Slavnost Těla a Krve Páně
10.06. - Noc kostelu: 20.00 -20.30
25.07. - Svátek sv. Jakuba - 18.00
02.10. - 27.neděle v mezidobí
02.11. - Vzpomínka na všechny věrné zemřelé - Mozart: Requiem - 18.00
20.11. - Slavnost Ježíše Krista Krále
24.12. - Půlnoční - Ryba:Česká mše vánoční - 24.00
26.12. - Svátek sv. Štěpána - Ryba:Česká mše vánoční
01.01.2017 - Slavnost Matky Boží

 

Aktualizováno:10.10.2014 Zobrazeno:19740

Svatojakubský sbor

Srdečně zveme zájemce o zpěv ve sboru.
Zkoušky se konají každý čtvrtek v 18.30 hodin v Lucemburském sále v ambitu kláštera minoritů, Malá Štupartská 6, Praha-Staré Město.
Přihlásit se můžete u dirigenta sboru Mgr. Jana Rezka, tel: 776 188 633,
e-mail: jr11@seznam.cz

Vydáno:25.1.2016 Zobrazeno:25612