Sobota 17.8.2019

Koncerty a chrámová hudba

Varhanní koncert - 1.9.2019

Varhanní hudba v bazilice sv. Jakuba

1. 9. 2019 v 10 hodin / at 10 a.m.

Program:

Ch. M. Widor (1845-1937)
6. symfonie g moll op. 42/2
Allegro
Intermezzo
Cantabile
Final

Markéta Prokopovičová – varhany / organ

Vydáno:13.8.2019 Zobrazeno:821

Varhanní koncert - 25.8.2019

Varhanní hudba v bazilice sv. Jakuba

25. 8. 2019 v 10 hodin / at 10 a.m.

IRENA CHŘIBKOVÁ - varhany / organ

Program:

F. X. A. Murschhauser (1663-1738)
Preambulum a fuga in G

D. Buxtehude (1637-1707)
Preludium G dur BWV 147

E. Elgar (1857-1934)
Salut d ´amour
(úprava C. J. Grey)

G. Young (1919-1998)
Chanson
Solemn prelude

Renaud (1855-192
Toccata d moll

Vydáno:12.8.2019 Zobrazeno:738

Varhanní koncert - 18.8.2019

Varhanní hudba v bazilice sv. Jakuba

18. 8. 2019 v 10 hodin / at 10 a.m.

IRENA CHŘIBKOVÁ - varhany / organ

Program:

J. S. Bach (1685-1750)
Preludium a fuga C dur BWV 545

G. Böhm (1661-1733)
Partita
„Ach wie nichtig, ach wie flüchtig ist der Menschen Leben“ /
„Ach jak pomíjivé, ach jak nicotné je žití lidské“

R. Schumann (1810-1856)
Fuga č. 6 na B-A-C-H

Vydáno:30.7.2019 Zobrazeno:818

24. Mezinárodní varhanní festival - 1.8.-19.9.2019

24. MEZINÁRODNÍ VARHANNÍ FESTIVAL
Bazilika sv. Jakuba, Praha - Staré Město, Malá Štupartská 6

1. 8. – 19. 9. 2019 v 19 hodin

Festival se koná za laskavé finanční podpory Ministerstva kultury a Hlavního města Prahy,
pod záštitou Apoštolského nuncia arcibiskupa Mons. Charlese Daniela Balva a
radní hl. m. Prahy paní MgA. Hany Třeštíkové.

1. 8.
Američan v Praze
MARK STEINBACH (USA)

Program: J. S. Bach, L. Vierne, A. Heiler, Ph. Glass

8. 8.
Španělské rytmy
JESÚS SAMPEDRO (Španělsko)

Program: A. Cabezon, F. Correa de Arauxo, J. S. Bach, F. Vila, J. Cabanilles, J. Rodrigo, J. Guridi

15. 8.
Napříč Evropou – napříč staletími
ANASTASIA KOVBYK (Rusko)

Program: J. S. Bach, P. Eben, S. Prokofjev, M. Duruflé

22. 8.
Děkujeme Ti, Bože
KENSUKE OHIRA (Japonsko)

Program: J. S. Bach, F. Mendelssohn-Bartholdy, A. Matsuoka, Y. Kakinuma, K. Johannsen

29. 8.
Čtyři B
MARIA MAGDALENA KACZOR (Polsko)

Program: J. S. Bach, G. Böhm, L. van Beethoven, O. Barblan, M. Surzyński, A. Chačaturjan

5. 9.
Z hlubin do nebes
PAVLA SALVOVÁ, JAN ROTREKL (Česká republika)

Program: J. D. Zelenka, A. Pärt, A. Rejcha, J. Alain, C. Franck, O. Messian, D. Bédard

12. 9.
Od východu až na západ
JEAN-BAPTISTE DUPONT
(Francie)
Program: I. Stravinskij, J. S. Bach, M. Reger, Ch. M. Widor, improvizace

19. 9.
Labyrint světa a ráj srdce
K poctě Petra Ebena u příležitosti 90. výročí jeho narození
MAREK EBEN
recitace, IRENA CHŘIBKOVÁ varhany
(Česká republika)
)
Program: P. Eben / J. A. Komenský

videoprojekce

Předprodej vstupenek:
VIA MUSICA, Staroměstské nám. 14, tel. 224 826 440, www.pragueticketoffice.com
TICKETPORTAL, Politických vězňů 15, tel. 224 091 437,  www.ticketportal.cz
a jednu hodinu před začátkem koncertu v místě konání
www.auditeorganum.cz

www.facebook.com/aomvf

Vydáno:19.7.2019 Zobrazeno:1531

Varhanní koncerty - 2019

Svatojakubské Audite Organum
uvádí v roce 2019 tyto koncerty /

St. James Audite Organum
presents in 2019 at St. James´ Basilica the following concerts:

VELIKONOČNÍ KONCERT / EASTER CONCERT
21. 4. 2019 v 17 hodin / at 5 p.m.

Koncert duchovní hudby. / Concert of sacred music.

24. MEZINÁRODNÍ VARHANNÍ FESTIVAL/
24th INTERNATIONAL ORGAN FESTIVAL
1. 8. – 19. 9. 2019 každý čtvrtek v 19 hodin / every Thursday at 7 p.m.

Sólové varhanní recitály předních světových i českých umělců. /
Solo organ recitals of prominent world and Czech organists.

SVATOJAKUBSKÝ PODZIM /ST. JAMES´AUTUMN
14. 10. 2019,
21. 10. a 28. 10. 2019
v 18 hodin / at 6 p.m
.
Koncerty spolu s různými instrumentalisty, sbory a zpěváky. /
Concerts in cooperation with various instrumentalists, choirs and singers.

VÁNOČNÍ VARHANNÍ KONCERTY /
CHRISTMAS ORGAN CONCERTS
26. 12. 2019 a 1. 1. 2020 v 16 hodin / at 4 p.m.

Varhanní koncerty s vánoční tématikou s vystoupením
vokálních a instrumentálních souborů. /
Organ concerts of Christmas music performed together
with vocal and instrumental chamber groups.

www.auditeorganum.cz
www.facebook.com/aomvf
www.facebook.com/auditeorganum

Vydáno:1.1.2019 Zobrazeno:3335

Svatojakubský sbor

Srdečně zveme zájemce o zpěv ve sboru.
Zkoušky se konají každý čtvrtek v 18.30 hodin v Lucemburském sále v ambitu kláštera minoritů, Malá Štupartská 6, Praha-Staré Město.
Přihlásit se můžete u dirigenta sboru Mgr. Jana Rezka, tel: 776 188 633,
e-mail: jr11@seznam.cz, FB: Svatojakubský sbor

Vydáno:25.2.2019 Zobrazeno:95950

Svatojakubský sbor - 2019

Bazilika sv. Jakuba

Svatojakubský sbor zpívá při mši sv. v 10.30 hod.:

03.02. – 4. neděle v mezidobí
03.03. – 8. neděle v mezidobí
14.04. – Květná neděle
19.04. – Velký Pátek – 15.00h - Pašije
19.04. - 17,00h – A. Dvořák: Stabat Mater
21.04. – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
09.06. – Slavnost Seslání Ducha svatého
23.06. – Slavnost Těla a Krve Páně
25.07. – Svátek sv. Jakuba – 18.00h
06.10. – 27. neděle v mezidobí
02.11. – Vzpomínka na všechny věrné zemřelé – 18.00h, W. A. Mozart: Requiem
24.11. − Slavnost Ježíše Krista Krále
24.12. – Vigilie Narození Páně  - 24.00h, J. J. Ryba: Česká mše vánoční
25.12. – Slavnost Narození Páně
26.12. – Svátek sv. Štěpána – J. J.Ryba: Česká mše vánoční
01.01. 2020 – Slavnost Matky Boží, Panny Marie

Aktualizováno:7.1.2017 Zobrazeno:147954