Neděle 4.12.2016

Koncerty a chrámová hudba

Varhanní koncert - 11.12.2016

Varhanní hudba v bazilice sv. Jakuba

11. 12. 2016 v 10 hodin / at 10 a.m.

IRENA CHŘIBKOVÁ - varhany / organ

Program:

J. F. Dandrieu (1684-1740)
Magnificat-Duo-Dialogue

P. Eben (1929-2007)
Markétka
z cyklu Faust

Ch. M. Widor (1844-1937)
Andantino quasi allegretto
z 5. symfonie op. 42

T. Dubois (1837-1924)
Toccata

Vydáno:12.11.2016 Zobrazeno:419

Varhanní koncert - 4.12.2016

Varhanní hudba v bazilice sv. Jakuba

4. 12. 2016 v 10 hodin / at 10 a.m.

IRENA CHŘIBKOVÁ - varhany / organ

Program:

D. Buxtehude (1637-1707)
Preludium e moll BuxWV 143

J. S. Bach (1685-1750)
Fantasia in h BWV 563

Z. Gardonyi(1946)
Mozart Changes / Mozartovy proměny

W. A. Mozart (1756-1891)
Fantasie f moll KV 608

Vydáno:12.11.2016 Zobrazeno:439

Varhanní koncert - 18.12.2016

Varhanní hudba v bazilice sv. Jakuba

18. 12. 2016 v 10 hodin / at 10 a.m.

IRENA CHŘIBKOVÁ - varhany / organ

Program:

F.  Mendelssohn - Bartholdy (1809-1847)
Sonáta č. 2 c moll, op. 65
Grave – Adagio – Allegro maestoso - Fuga

A. Alain (1880-1971)
Largo (Modlitba)

A. Guilmant (1837-1911)
Final
z 1. sonáty d moll, op. 42

Vydáno:12.11.2016 Zobrazeno:394

Varhanní koncerty - 2016

Svatojakubské Audite Organum
uvádí v roce 2016 tyto koncerty /

St. James Audite Organum
presents in 2016 the following concerts:

VELIKONOČNÍ KONCERT / EASTER CONCERT
27. 3. 2016 v 17 hodin / at 5 p. m.

Koncert duchovní hudby. / Concert of sacred music.

21. MEZINÁRODNÍ VARHANNÍ FESTIVAL /
21st INTERNATIONAL ORGAN FESTIVAL
4. 8. – 22. 9. 2016 každý čtvrtek v 19 hodin / every Thursday at 7 p. m.

Sólové varhanní recitály předních světových i českých umělců. /
Solo organ recitals of prominent world and Czech organists.

SVATOJAKUBSKÝ PODZIM / ST. JAMES´AUTUMN
17. 10. 2016 v 18 hodin / at 6 p.m. (kaple sv. Anny /
St. Anne´s Chapel)

24. 10. a 31. 10. 2016
v 18 hodin / at 6 p. m
.
Koncerty spolu s různými instrumentalisty a zpěváky. /
Concerts in cooperation with various instrumentalists and singers.

VÁNOČNÍ VARHANNÍ KONCERTY / CHRISTMAS ORGAN CONCERTS
26. 12. 2016 a 1. 1. 2017 v 16 hodin / at 4 p.m.

Varhanní koncerty s vánoční tématikou s vystoupením
vokálních a instrumentálních souborů. /
Organ concerts of Christmas music performed together
with vocal and instrumental chamber groups.

Bazilika sv. Jakuba / St. James´ Basilica
Malá Štupartská 6, Praha 1

Vydáno:15.1.2016 Zobrazeno:822

Svatojakubský sbor - 26.12.2016

Bazilika sv. Jakuba

Svátek sv. Štěpána:

mše sv. v 10.30 hod.

Jakub Jan Ryba (1765-1815)

Česká mše vánoční

sbor, sólisté, orchestr, vahany

Aktualizováno:24.11.2014 Zobrazeno:10033

Svatojakubský sbor - 25.12.2015

Bazilika sv. Jakuba

Slavnost Narození Páně: mše sv. v 10.30 hod.

F. X. Brixi: Missa pastoralis

sbor, orchestr, sólisté, varhany

Aktualizováno:24.11.2014 Zobrazeno:9480

Svatojakubský sbor - 24.12.2016

Bazilika sv. Jakuba

Půlnoční  mše sv. ve 24.00 hod.

Jakub Jan Ryba (1765-1815)

Česká mše vánoční

sbor, sólisté, orchestr, vahany

Aktualizováno:24.11.2014 Zobrazeno:9283

Svatojakubský sbor - 2016

Bazilika sv. Jakuba

Svatojakubský sbor zpívá při mši sv. v 10.30 hod.:

17.04. - 4.neděle velikonoční
15.05. - Slavnost Seslání Ducha sv.
29.05. - Slavnost Těla a Krve Páně
10.06. - Noc kostelu: 20.00 -20.30
25.07. - Svátek sv. Jakuba - 18.00
02.10. - 27.neděle v mezidobí
02.11. - Vzpomínka na všechny věrné zemřelé - Mozart: Requiem - 18.00
20.11. - Slavnost Ježíše Krista Krále
24.12. - Půlnoční - Ryba:Česká mše vánoční - 24.00
26.12. - Svátek sv. Štěpána - Ryba:Česká mše vánoční
01.01.2017 - Slavnost Matky Boží

 

Aktualizováno:10.10.2014 Zobrazeno:26097