Sobota 4.7.2020

Koncerty a chrámová hudba

Varhanní koncert - 26.7.2020

Varhanní hudba v bazilice sv. Jakuba

26. 7. 2020 v 10 hodin / at 10 a.m.

Program:

J. Klička (1855-1937)
Legenda D dur

J. Grešák (1907-1987)
B-A-C-H
z cyklu Orgelbuch

J. S. Bach (1685-1750)
„Wenn wir in höchsten Nöten sein“ BWV 641

A. Guilmant (1837-1911)
Prière et berceuse op. 17

C. Balbastre (1727-1799)
Preludium a fuga d moll

Irena Chřibková – varhany / organ

Vydáno:3.7.2020 Zobrazeno:1295

Svatojakubský večer - 25.7.2020 ve 20.45 hod.

Svatojakubský večer / St. James’ Soirée

25. 7. 2020 ve 20.45 hodin / at 8.45 p.m.

Bazilika sv. Jakuba / St. James´ Basilica

Chórové varhany / Choir Organ

BACH A JEHO SOUČASNÍCI / BACH AND HIS CONTEMPORARIES
Johann Sebastian BACH (1685-1750)

Preludium a fuga G dur BWV 557 / Prelude and Fugue in G major BWV 557

Georg Friedrich HÄNDEL (1685-1759)
Dettinger Te Deum

Girolamo FRESCOBALDI (1583-1643)
Canzon prima

Georg Friedrich HÄNDEL (1685-1759)
Ombra mai fu

Bernardo STORACE (1637-1707)
Aria sopra la Spagnoleta

Georg Friedrich HÄNDEL (1685-1759)
Aleluja / Hallelujah

SOUTĚŽ O VSTUPENKY na 25. MEZINÁRODNÍ VARHANNÍ FESTIVAL./
A COMPETITION TO WIN THE TICKETS TO 25TH INTERNATIONAL ORGAN FESTIVAL

Velké varhany / Great Organ

NAPŘÍČ TŘEMI STALETÍMI / THROUGHOUT THREE CENTURIES
Johann Sebastian BACH (1685-1750)

Arie „Vergnügte Ruh, beliebte Seelenlust“ BWV 170

Alexandre Pierre Francois BOËLY (1785-1858)
Fantazie G dur z cyklu Dvanáct kusů pro varhany op. 18 / Fantasy in G major from the cycle Twelve Pieces for Organ Op. 18

Camille SAINT-SAËNS (1835-1921)
Ave Maria

Sigfrid KARG-ELERT (1877-1933)
Ich dank dir, lieber Herre
z cyklu Choral-Improvisationen op. 65 / from the cycle Choral-Improvisationen Op. 65

Franz SCHUBERT (1797-1828)
Ave Maria

Louis J. A. LEFÉBURE-WÉLY (1817-1869)
Boléro de concert

ČERNOŠSKÉ SPIRITUÁLY / SPIRITUALS
Pokaždé, když ucitím Svatého Ducha /Ev´ry time I feel the Spirit
Nikdo nezná problemů, které jsem uzřel /Nobody Knows the Trouble I´ve seen
To já, Pane můj / It´s Me, O Lord

Jan ZWART (1877-1937)
Toccata Psalm 146

Lenka Švehlíková – mezzosoprán / mezzo-soprano
Irena Chřibková – varhany / organ
Komentovaná prohlídka u velkých svatojakubských varhan

vstup volný / admission free

Vydáno:2.7.2020 Zobrazeno:714

Varhanní koncert - 19.7.2020

Varhanní hudba v bazilice sv. Jakuba

19. 7. 2020 v 10 hodin / at 10 a.m.

Program:

J. G. Walther (1684-1748)
Koncert h moll
Allegro-Adagio-Allegro

M. Reger (1873-1916)
Melodia op. 59

S. Karg-Elert (1877-1933)
Nun danket alle Gott (Marche triumphale)
z cyklu Choral-Improvisationen op. 65

Eva Dobošová Anderlová – varhany / organ

A. Guilmant (1837-1911)
3. sonáta c moll op. 56
Preludio (Allegro maestoso e con fuoco)
Adagio
Allegro moderato

Jiří Urban – varhany / organ

Vydáno:23.6.2020 Zobrazeno:1026

Varhanní koncert - 12.7.2020

Varhanní hudba v bazilice sv. Jakuba

12. 7. 2020 v 10 hodin / at 10 a.m.

J. S. Bach (1685 - 1750)
Chorál “Wachet auf, ruft uns die Stimme” BWV 645

J. L. Lefébure-Wély (1817 – 1869)
Marche in C
Pastorale

J. K. Vaňhal (1739 – 1813)
Fuga in Si maggiore

J. L. Lefébure-Wély (1817 – 1869)
Andante „Chœur de Voix humaines“
Sortie

Jiří Liška – varhany / organ

Vydáno:22.6.2020 Zobrazeno:1188

Varhanní koncert - 5.7.2020

Varhanní hudba v bazilice sv. Jakuba

5. 7. 2020 v 10 hodin / at 10 a.m.

Program:

chórové varhany / choir organ

J. Pachelbel (1653-1706)
Partita „Werde munter, mein Gemüte“

J. S. Bach (1685-1750)
Fantazie h moll BWV 563

velké varhany / great organ

J. Bonnet (1884-1944)
Romance sans paroles op.7 č.8

Ch. M. Widor (1844-1937)
Bachs Memento: Aria

T. Dubois (1837-1924)
Marche triumphale
z cyklu 12 pièces nouvelles

Irena Chřibková – varhany / organ

Vydáno:20.6.2020 Zobrazeno:1288

25. Mezinárodní varhanní festival 6.8.-24.9.2020

Svatojakubské Audite Organum uvádí / St. James Audite Organum presents

25. MEZINÁRODNÍ  VARHANNÍ  FESTIVAL
25th  INTERNATIONAL ORGAN FESTIVAL

Bazilika sv. Jakuba / St. James´ Basilica, Praha - Staré Město, Malá Štupartská 6

6. 8. – 24. 9. 2020 v 19 hodin / 6th August – 24th September at 7 p.m.

Festival se koná za laskavé finanční podpory Ministerstva kultury a Hlavního města Prahy,
pod záštitou Apoštolského nuncia arcibiskupa Mons. Charlese Daniela Balva a
radní hl. m. Prahy paní MgA. Hany Třeštíkové. /
The festival is held under the financial support of the Ministry of Culture and the City of Prague,
under the auspices of the Apostolic Nuncio to Prague Archbishop Mons. Charles Daniel Balvo
and Ms Hana Třeštíková, MgA. Councillor of the City of Prague.

6. 8.

Hvězdná Paříž / All-star Paris
DAVID CASSAN (Francie / France)

Program: J. S. Bach, L. Vierne, C. Franck, A. Alain, J. Guillou, improvizace / improvisation

13. 8.

Všechno ke cti a slávě Boží / Everything to the Honour and Glory of God
K poctě Jiřího Ropka a Otty Nováka / In honour of Jiří Ropek and Otto Novák
PŘEMYSL KŠICA (Česká republika / Czech Republic)

Program: J. S. Bach, J. Ropek, F. Liszt, improvizace / improvisation

20. 8.

Hlas rodné Rusi / The Voice of Native Russia
NATALIA UZHVI (Rusko / Russia)

Program: J. S. Bach, G. A. Mušel, M. Tariverdiev, O. Jančenko, H. Distler, J. Jongen

27. 8.

Alchymie varhan / The Alchemy of the Organ
K poctě Jiřího Temla u příležitosti jeho 85. narozenin /
In honour of Jiří Teml at the occasion of his 85th birthday
JAN HORA
(Česká republika / Czech Republic)
Program: J. S. Bach, J. Teml, F. Mendelssohn-Bartholdy, L. Vycpálek

3. 9.

Virtuoz a básník / Virtuoso and Poet
KAROL MOSSAKOWSKI
(Polsko / Poland)
Program: J. S. Bach, F. Nowowiejski, L. Vierne, improvizace / improvisation

10. 9.

Hudba na rozhraní / Music on the Borderline
IVANA MICHALOVIČOVÁ (Česká republika / Czech Republic)

Program: W. A. Mozart, L. Hurník, C. Franck, J. S. Bach, O. Messiaen

17. 9.

Barokní formy a romantické city / Baroque Forms and Romantic Feelings
JOHANNES ZEINLER (Rakousko / Austria)

Program: J. S. Bach, G. Fauré, A. Heiller, F. Bridge, M. Reger

24. 9.

Jistota elegance / Granted Elegance
K poctě Otomara Kvěcha u příležitosti jeho nedožitých 70. narozenin. /
In honour of Otomar Kvěch at the occasion of his 70th birth anniversary.
IRENA CHŘIBKOVÁ (Česká republika / Czech Republic)
Kühnův smíšený sbor / Kühn Choir of Prague
Jaroslav Brych
sbormistr / choir master
Jaroslav Březina
tenor, Lydie Härtelová harfa / harp
Program: A. Guilmant, O. Kvěch, J. S. Bach, L. Janáček

videoprojekce / live video

Předprodej vstupenek / Tickets available
VIA MUSICA, Staroměstské nám. 14, tel. 224 826 440, www.pragueticketoffice.com
TICKETPORTAL, Politických vězňů 15, tel. 224 091 437,  www.ticketportal.cz
a jednu hodinu před začátkem koncertu v místě konání /  and one hour before the concert in front of the Basilica
www.auditeorganum.cz
www.facebook.com/aomv

Vydáno:20.5.2020 Zobrazeno:1282

Svatojakubský sbor - 25.07.2020

Svátek sv. Jakuba - 25.07.2020

O svátku sv. Jakuba 25. července při hlavni bohoslužbě v 18.00 hod. bude zpívat Svatojakubský sbor:

Antonín Dvořák
(1841-1904)

Mše D dur „Lužanská“

Chorál z oratoria sv. Ludmila
„Hospodine, pomiluj ny!“

Soprán  Lucie Silkenová
Alt  Stanislava Jirků
Tenor  Tomáš Černý
Bas  Martin Vodrážka

Sbor sv. Jakuba, Collegium Strahoviense a další spřátelené sbor
varhany – Vladimír Jelínek
dirigent – Jan Rezek

Vydáno:20.6.2020 Zobrazeno:3790

Svatojakubský sbor - 2020

Bazilika sv. Jakuba

Svatojakubský sbor zpívá při mši sv. v 10.30 hod.:

02.02. – Svátek Uvedení Páně do chrámu
01.03. – 1. neděle postní
05.04. – Květná neděle
10.04. – Velký Pátek – 15.00h - Pašije
10.04. - 17,00h – A. Dvořák: Stabat Mater
12.04. – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
31.05. – Slavnost Seslání Ducha svatého
14.06. – Slavnost Těla a Krve Páně
25.07. – Svátek sv. Jakuba – 18.00h
04.10. – 27. neděle v mezidobí
02.11. – Vzpomínka na všechny věrné zemřelé – 18.00h, W. A. Mozart: Requiem
22.11. − Slavnost Ježíše Krista Krále
24.12. – Vigilie Narození Páně  - 24.00h, J. J. Ryba: Česká mše vánoční
25.12. – Slavnost Narození Páně
26.12. – Svátek sv. Štěpána – J. J.Ryba: Česká mše vánoční
01.01. 2021 – Slavnost Matky Boží, Panny Marie

Aktualizováno:7.1.2017 Zobrazeno:193423