Středa 20.2.2019

Koncerty a chrámová hudba

Varhanní koncert - 24.2.2019

Varhanní hudba v bazilice sv. Jakuba

24. 2. 2019 v 10 hodin / at 10 a.m.

IRENA CHŘIBKOVÁ - varhany / organ

Program:

M. E. Bossi (1861-1925)
Redemption op. 104 č. 5

G. Böhm (1661-1733)
Partita „Ach wie nichtig, ach wie flüchtig“

J. S. Bach (1685-1750)
Chorály
„Herzlich lieb hab ich dich, o Herr“ BWV 1115
„Ertödt uns durch dein´ Güte“ z kantáty BWV 22
(úprava M. Duruflé)

D. Bédard (1950)
Trois pièces galantes
Maestoso – Espressivo, con moto – Allegro giocoso

Vydáno:25.1.2019 Zobrazeno:642

Varhanní koncerty - 2019

Svatojakubské Audite Organum
uvádí v roce 2019 tyto koncerty /

St. James Audite Organum
presents in 2019 at St. James´ Basilica the following concerts:

VELIKONOČNÍ KONCERT / EASTER CONCERT
21. 4. 2019 v 17 hodin / at 5 p.m.

Koncert duchovní hudby. / Concert of sacred music.

24. MEZINÁRODNÍ VARHANNÍ FESTIVAL/
24th INTERNATIONAL ORGAN FESTIVAL
1. 8. – 19. 9. 2019 každý čtvrtek v 19 hodin / every Thursday at 7 p.m.

Sólové varhanní recitály předních světových i českých umělců. /
Solo organ recitals of prominent world and Czech organists.

SVATOJAKUBSKÝ PODZIM /ST. JAMES´AUTUMN
14. 10. 2019,
21. 10. a 28. 10. 2019
v 18 hodin / at 6 p.m
.
Koncerty spolu s různými instrumentalisty, sbory a zpěváky. /
Concerts in cooperation with various instrumentalists, choirs and singers.

VÁNOČNÍ VARHANNÍ KONCERTY /
CHRISTMAS ORGAN CONCERTS
26. 12. 2019 a 1. 1. 2020 v 16 hodin / at 4 p.m.

Varhanní koncerty s vánoční tématikou s vystoupením
vokálních a instrumentálních souborů. /
Organ concerts of Christmas music performed together
with vocal and instrumental chamber groups.

www.auditeorganum.cz
www.facebook.com/aomvf
www.facebook.com/auditeorganum

Vydáno:1.1.2019 Zobrazeno:2873

Svatojakubský sbor - 4.03.2018

Svatojakubský sbor účinkuje:

3. března 2019 v 10.30 hod.

8. neděle v mezidobí

Program:

Andrea Gabrieli: MISSA BREVIS

řídí - Jan Rezek

Vydáno:19.2.2019 Zobrazeno:2014

Svatojakubský sbor - 2019

Bazilika sv. Jakuba

Svatojakubský sbor zpívá při mši sv. v 10.30 hod.:

03.02. – 4. neděle v mezidobí
03.03. – 8. neděle v mezidobí
14.04. – Květná neděle
19.04. – Velký Pátek – 15.00h - Pašije
19.04. - 17,00h – A. Dvořák: Stabat Mater
21.04. – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
09.06. – Slavnost Seslání Ducha svatého
23.06. – Slavnost Těla a Krve Páně
25.07. – Svátek sv. Jakuba – 18.00h
06.10. – 27. neděle v mezidobí
02.11. – Vzpomínka na všechny věrné zemřelé – 18.00h, W. A. Mozart: Requiem
11.11. – 32. neděle v mezidobí
24.11. − Slavnost Ježíše Krista Krále
24.12. – Vigilie Narození Páně  - 24.00h, J. J. Ryba: Česká mše vánoční
25.12. – Slavnost Narození Páně
26.12. – Svátek sv. Štěpána – J. J.Ryba: Česká mše vánoční
01.01. 2020 – Slavnost Matky Boží, Panny Marie

Aktualizováno:7.1.2017 Zobrazeno:121283