Sobota 25.1.2020

Koncerty a chrámová hudba

Varhanní koncert - 23.2.2020

Varhanní hudba v bazilice sv. Jakuba

23. 2. 2020 v 10 hodin / at 10 a.m.

IRENA CHŘIBKOVÁ - varhany / organ

Program:

A. Guilmant (1837-1911)
Allegro appassionato
z 5. Sonáty c moll, op. 80

G. MacMaster (1802-1898)
Cantilène pastorale

D. Buxtehude (1637-1707)
Preludium F dur BuxWV 156

J. S. Bach (1685-1750)
Chor. předehra „Ich ruf´zu Dir, Herr Jesu Christ“ BWV 639

D. Miller (1954)
All Glory, Laud, and Honor

Vydáno:20.1.2020 Zobrazeno:910

Varhanní koncert - 16.2.2020

Varhanní hudba v bazilice sv. Jakuba

16. 2. 2020 v 10 hodin / at 10 a.m.

IRENA CHŘIBKOVÁ - varhany / organ

Program:

M. Reger (1873-1916)
chor. předehry op. 135b:
„Jerusalem, du hochgebaute Stadt“
„Jesus, meine Zuversicht“

J. S. Bach (1685-1750)
„Ertödt uns durch dein´Güte“ z kantáty č. 22

O. Messiaen (1908-1992)
Apparition de l´Église Éternelle / Zjevení věčné církve

R. Schumann (1810-1856)
Dvě fugy na B-A-C-H č. 3 a č. 6

Vydáno:19.1.2020 Zobrazeno:1063

Varhanní koncert - 9.2.2020

Varhanní hudba v bazilice sv. Jakuba

9. 2. 2020 v 10 hodin / at 10 a.m.

Program:

J. S. Bach (1685-1750)
chorální předehry:
„Herr Christ, der ein’ge Gottessohn“ BWV 601

„Vater unser im Himmelreich“ BWV 737
„Lob sei dem allmächtigen Gott“ BWV 704
„Herzlich tut mich verlangen“ BWV 727
Preludium a fuga Es dur BWV 552

Miroslava Svobodová – varhany / organ

Vydáno:18.1.2020 Zobrazeno:946

Varhanní koncert - 26.1.2020

Varhanní hudba v bazilice sv. Jakuba

27. 1. 2020 v 10 hodin / at 10 a.m.

IRENA CHŘIBKOVÁ - varhany / organ

Program:

B. A. Wiedermann (1883-1951)
Pastorela

F. Couperin (1668-1733)
Messe pour les paroisses
Plein chant du premier Kyrie – Fugue – Recit de Chromhorne – Dialogue sur la Trompette et le Chromhorne - Plein chant

B. A. Wiedermann (1883-1951)
Andante

J. S. Bach (1685-1750)
Koncert a moll BWV 593
Allegro – Adagio – Allegro


Vydáno:10.1.2020 Zobrazeno:807

Varhanní koncerty - 2020

Svatojakubské Audite Organum uvádí
uvádí v roce 2020 v bazilice sv. Jakuba tyto koncerty /
St. James Audite Organum
presents in 2020 at St. James´ Basilica the following concerts:

VELIKONOČNÍ KONCERT / EASTER CONCERT
12. 4. 2020 v 17 hodin / at 5 p.m.

Koncert duchovní hudby. / Concert of sacred music.

25. MEZINÁRODNÍ VARHANNÍ FESTIVAL /
25th  INTERNATIONAL ORGAN FESTIVAL
6. 8. – 24. 9. 2020 každý čtvrtek v 19 hodin / every Thursday at 7 p.m.

Sólové varhanní recitály předních světových i českých umělců. /
Solo organ recitals of prominent world and Czech organists.

SVATOJAKUBSKÝ PODZIM / ST. JAMES´ AUTUMN

12. 10. 2020
19. 10. a 26. 10. 2020
v 18 hodin / at 6 p.m
.

Koncerty se sbory a zpěváky. /
Concerts in cooperation with various choirs and singers.

VÁNOČNÍ VARHANNÍ KONCERTY /
CHRISTMAS ORGAN CONCERTS

26. 12. 2020 a 1. 1. 2021 v 16 hodin / at 4 p.m.

Varhanní koncerty s vánoční tématikou s vystoupením
vokálních a instrumentálních souborů. /
Organ concerts of Christmas music performed together
with vocal and instrumental chamber groups.

www.auditeorganum.cz
www.facebook.com/aomvf
www.facebook.com/auditeorganum

Vydáno:1.1.2020 Zobrazeno:3676

Svatojakubský ples 14.2.2020

 

Vydáno:5.12.2019 Zobrazeno:39

Svatojakubský sbor - 3.2.2019

Bazilika sv. Jakuba

2. února 2020
Svátek Uvedení Páně do chrámu

mše sv. v 10.30 hod.

Josef Rheinberger
(1839-1901)

Missa in G
Op.151

varhany  Vladimír Jelínek

Sbor sv. Jakuba

řídí – Jan Rezek

Aktualizováno:12.1.2018 Zobrazeno:6416

Svatojakubský sbor - 2020

Bazilika sv. Jakuba

Svatojakubský sbor zpívá při mši sv. v 10.30 hod.:

02.02. – Svátek Uvedení Páně do chrámu
01.03. – 1. neděle postní
05.04. – Květná neděle
10.04. – Velký Pátek – 15.00h - Pašije
10.04. - 17,00h – A. Dvořák: Stabat Mater
12.04. – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
31.05. – Slavnost Seslání Ducha svatého
14.06. – Slavnost Těla a Krve Páně
25.07. – Svátek sv. Jakuba – 18.00h
04.10. – 27. neděle v mezidobí
02.11. – Vzpomínka na všechny věrné zemřelé – 18.00h, W. A. Mozart: Requiem
22.11. − Slavnost Ježíše Krista Krále
24.12. – Vigilie Narození Páně  - 24.00h, J. J. Ryba: Česká mše vánoční
25.12. – Slavnost Narození Páně
26.12. – Svátek sv. Štěpána – J. J.Ryba: Česká mše vánoční
01.01. 2021 – Slavnost Matky Boží, Panny Marie

Aktualizováno:7.1.2017 Zobrazeno:169919