Čtvrtek 16.8.2018

Koncerty a chrámová hudba

Varhanní koncert - 26.8.2018

Varhanní hudba v bazilice sv. Jakuba

26. 8. 2018 v 10 hodin / at 10 a.m.

IRENA CHŘIBKOVÁ - varhany / organ

Program:

J. S. Bach (1685-1750)
Toccata a fuga d moll BWV 565

A. A. Wiedermann (1883-1951)
Míťova ukolébavka

  B.Martinů (1890-1959)
  Vigilia

  L. Vierne (1870-1937)
  Carillon de Westminster

  Vydáno:13.8.2018 Zobrazeno:677

  Varhanní koncert - 19.8.2018

  Varhanní hudba v bazilice sv. Jakuba

  19. 8. 2018 v 10 hodin / at 10 a.m.

  IRENA CHŘIBKOVÁ - varhany / organ

  Program:

  chórové varhany / choir organ

  J. C. F. Fischer (1670-1746)
  Preludium septimum

  J. F. N. Seger (1716-1782)
  Toccata a fuga C dur

  velké varhany / great organ

  D.Buxtehude (1637-1707)
  Canzona G dur BWV 170

  L. Janáček (1854-1928)
  Adagio

  F. Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847)
  Sonáta c moll, č. 2
  Grave-Adagio-Allegro maestoso-Fuga

   

  Vydáno:13.8.2018 Zobrazeno:788

  23. Mezinárodní varhanní festival - 2.8.-20.9.2018

  Svatojakubské Audite Organum uvádí / St. James Audite Organum presents

  23. MEZINÁRODNÍ VARHANNÍ FESTIVAL
  23rd INTERNATIONAL ORGAN FESTIVAL

  Bazilika sv. Jakuba / St. James´ Basilica, Praha - Staré Město, Malá Štupartská 6

  2. 8. – 20. 9. 2018 v 19 hodin / at 7 p.m.

  videoprojekce / live video

  Vydáno:19.4.2018 Zobrazeno:1030

  Varhanní koncerty - 2018

  Svatojakubské Audite Organum
  uvádí v roce 2018 tyto koncerty /

  St. James Audite Organum
  presents in 2018 at St. James´ Basilica the following concerts:

  VELIKONOČNÍ KONCERT / EASTER CONCERT
  1. 4. 2018 v 17 hodin / at 5 p.m.

  Koncert duchovní hudby. / Concert of sacred music.

  23. MEZINÁRODNÍ VARHANNÍ FESTIVAL /
  23rd INTERNATIONAL ORGAN FESTIVAL
  2. 8. – 20. 9. 2018 každý čtvrtek v 19 hodin / every Thursday at 7 p.m.

  Sólové varhanní recitály předních světových i českých umělců. /
  Solo organ recitals of prominent world and Czech organists.

  SVATOJAKUBSKÝ PODZIM K POCTĚ JOSEFA HERCLA /
  ST. JAMES´AUTUMN IN HONOUR OF JOSEF HERCL
  15. 10. 2018,
  22. 10. a 29. 10. 2018
  v 18 hodin / at 6 p.m
  .
  Koncerty spolu s různými instrumentalisty, sbory a zpěváky. /
  Concerts in cooperation with various instrumentalists, choirs and singers.

  VÁNOČNÍ VARHANNÍ KONCERTY /
  CHRISTMAS ORGAN CONCERTS
  26. 12. 2018 a 1. 1. 2019 v 16 hodin / at 4 p.m.

  Varhanní koncerty s vánoční tématikou s vystoupením
  vokálních a instrumentálních souborů. /
  Organ concerts of Christmas music performed together
  with vocal and instrumental chamber groups.

  www.auditeorganum.cz
  www.facebook.com/aomvf

  Bazilika sv. Jakuba / St. James´ Basilica
  Malá Štupartská 6, Praha 1

  Vydáno:7.1.2018 Zobrazeno:2387

  Svatojakubský sbor - 2018

  Bazilika sv. Jakuba

  Svatojakubský sbor zpívá při mši sv. v 10.30 hod.:

  04.02. – 5. neděle v mezidobí
  04.03. – 3. neděle postní
  25.03. – Květná neděle
  30.03. – Velký Pátek – 15.00h - Pašije
  30.03. - 17,00h – A. Dvořák: Stabat Mater
  01.04. – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
  20.05. – Slavnost Seslání Ducha svatého
  25.05. − Noc kostelů
  03.06. – Slavnost Těla a Krve Páně
  25.07. – Svátek sv. Jakuba – 18.00h
  07.10. – 27. neděle v mezidobí
  02.11. – Vzpomínka na všechny věrné zemřelé – 18.00h, W. A. Mozart: Requiem
  11.11. – 32. neděle v mezidobí
  25.11. − Slavnost Ježíše Krista Krále
  24.12. – Vigilie Narození Páně  - 24.00h, J. J. Ryba: Česká mše vánoční
  25.12. – Slavnost Narození Páně
  26.12. – Svátek sv. Štěpána – J. J.Ryba: Česká mše vánoční
  01.01. 2019 – Slavnost Matky Boží, Panny Marie

  Aktualizováno:7.1.2017 Zobrazeno:97328