Čtvrtek 14.12.2017

Koncerty a chrámová hudba

Varhanní koncert - 7.1.2018

Varhanní hudba v bazilice sv. Jakuba

7. 1. 2018 v 10 hodin / at 10 a.m.

IRENA CHŘIBKOVÁ - varhany / organ

Program:

C. Balbastre (1727-1799)
Vánoční variace “Ou s´en vont ces gais bergers” /
“Kam jdou ti veselí pastýři”

O. Messiaen (1908-1992)
Les Mages / Mágové
z cyklu Narození Páně  / La Nativité du Seigneur
(„Mudrci putují a hvězda šla před nimi.“)

J. S. Bach (1685-1750)
Pastorale F dur BWV 590

A. Guilmant (1837-1911)
Marche religieuse sur un motif du choeur “Lift Up Your Heads” from the oratorio Messiah by G. F. Händel /
Pochod na sborový motiv
“Brány, zvedněte výše svá nadpraží“ z Händelova Mesiáše

Vydáno:13.12.2017 Zobrazeno:569

Varhanní koncert - 31.12.2017

Varhanní hudba v bazilice sv. Jakuba

31. 12. 2017 v 10 hodin / at 10 a.m.

IRENA CHŘIBKOVÁ - varhany / organ

Program:

A. Balbastre (1724-1799)
Vánoční variace „Votre bonté Grand Dieu“

F. O. Manfredini (1684-1762)
Pastorale

A. A. Wiedermann (1883-1951)
Pastorela

N. Rawsthorne (1929)
Hornpipe humoresque

L. J. A. Lefébure-Wély (1817-1869)
Sortie

Vydáno:12.12.2017 Zobrazeno:633

Novoroční koncert - 1.1.2018

Novoroční koncert / New Year’s Concert

1. 1. 2018 v 16 hodin / at 4 p.m.

Program:

SLAVNOSTNÍ HUDBA PRO DVĚ TRUBKY, FAGOT A VARHANY/
FESTIVE MUSIC FOR TWO TRUMPETS, BASSOON AND ORGAN

GEORG FRIEDRICH HÄNDEL (1685-1759)
Ouverture

BERNARDO STORACE (1637-1707)
Ballo della battaglia

LOUIS  DE CAIX  D´HERVELOIS (1670-1759)
Sarabanda – Menuet

JOHN STANLEY (1712-1786)
Voluntary in D

JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750)
Chorálová předehra / Chorale prelude:   „V Tobě radost naše“ BWV 615 /  „In dir ist Freude“

LOUIS  DE CAIX  D´HERVELOIS (1670-1759)
Agreable – Gavotta

ADAM VÁCLAV MICHNA Z OTRADOVIC (1600-1676)
Předmluva / Foreword  – Svatební prstýnek / A Wedding Ring  - Duší věno / A Soul´s Dowry –
− Andělské přátelství / The Fellowship of Angels ze sbírky Loutna česká / from the collection The Czech Lute

CLAUDE BALBASTRE (1727-1799)
Preludium a fuga d moll / Prelude and Fugue in D minor

JOHANN CHRISTOPH PEZELIUS (1639-1694)
Dvě intrády / Two Intradas

FRANTIŠEK XAVER THURI (1939)
Fantazie pro fagot a varhany / Fantasy for bassoon and organ

Franz SCHUBERT (1797-1828)
Ave Maria

ADOLPHE MARTY (1865-1942)
Variations sur Noël  / Vánoční variace / Christmas Variations

GEORG FRIEDRICH HÄNDEL (1685-1759)
Alleluja z oratoria Mesiáš  / Hallelujah from the oratorio Messiah

LOUIS VIERNE (1870-1937)
Final z 1. Symfonie d moll, op. 14 / Final from the 1st Symphony in D minor, Op. 14

ŠIMON VERNER, JAN VERNER,  trubka / trumpet, křídlovka / flugelhorn,
sopránová zobcová flétna / soprano recorder

MICHAEL VERNER
fagot / bassoon, altová zobcová flétn / alto recorder
IRENA CHŘIBKOVÁ varhany / organ


Bazilika sv. Jakuba / St. James´ Basilica
Praha - Staré Město, Malá Štupartská 6
Předprodej vstupenek / Tickets available: TICKETPORTAL, VIA MUSICA,
a jednu hodinu před začátkem koncertu v místě konání /and one hour before the concert in front of the Basilica
www.auditeorganum.cz
, www.facebook.com/aomvf

Vydáno:3.12.2017 Zobrazeno:674

Svatojakubské vánoce - 26.12.2017

Svatojakubské vánoce /  St. James´ Christmas
26. 12. 2016 v 16 hodin / at 4 p.m.

Program:

JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750)
Preludium  G dur BWV 541 / Prelude in G major

JAKUB JAN RYBA (1765-1815)
Slavíček / Little Nightingale

FRANTIŠEK DOUBRAVSKÝ (1790-1867)
Vzhůru pastuškové / Wake up, shepherds

GEORG PHILLIP TELEMANN (1681-1767)
Partita č. 1 B dur /Partita No. 1 in B flat major
Con Affeto – Presto - Dolce - Vivace

KAREL KEJKLÍČEK (1802-1863)
Náchodská pastorela / Pastorela from Náchod

JOSEF JAVŮREK (1741-1824)
Pastorella

ANTONIO VIVALDI (1678-1741)
Domine Deus

JOHANN GOTTFRIED WALTHER (1684-1748)
Allegro z Koncertu h moll / Allegro from the Concerto in B minor

NATIVITY SUITE (Traditional) / SUITA O NAROZENÍ JEŽÍŠE
The First Nowell/ První Vánoce − O Little Town of Bethlehem / V malém městě Betlémě −
− When Christ was born /Když se Kristus narodil − What Child is this? / Co je to za dítě?

ALEXANDRE GUILMANT (1837-1911)
Offertoire sur des Noëls / Vánoční variace

CÉSAR FRANCK (1822-1890)
Panis angelicus

ADOPLHE ADAM (1803-1856)
O holy Night! / O, svatá noc!

GEORGES BIZET (1838-1875)
Agnus Dei

ADESTE FIDELES (17. stol. / 17th cent.)
CHARLES−MARIE WIDOR (1844-1937)
Toccata

ANETA ČERNÁ – soprán / soprano
TOMÁŠ ČERNÝ
tenor
JAN ADAMUS – hoboj / oboe
IRENA CHŘIBKOVÁ varhany / organ

Bazilika sv. Jakuba / St. James´ Basilica
Praha - Staré Město, Malá Štupartská 6

Informace a rezervace:  tel.: 604 208 490, e-mail: info@auditeorganum.cz
Předprodej vstupenek / Tickets available:
TICKETPORTAL, Praha 1, Politických vězňů 15,  www.ticketportal.cz, VIA MUSICA, Praha 1,  Starom. náměstí  14,  www.pragueticketoffice.com
a jednu hodinu před začátkem koncertu v místě konání /and one hour before the concert in front of the Basilica
www.auditeorganum.cz
, www.facebook.com/aomvf

Vydáno:3.12.2017 Zobrazeno:771

Varhanní koncert - 24.12.2017

Varhanní hudba v bazilice sv. Jakuba

24. 12. 2017 v 10 hodin / at 10 a.m.

IRENA CHŘIBKOVÁ - varhany / organ

Program:

J. Teml (1935)
Prolog z cyklu Mysterium sacrum

S. R. von Neukomm (1778-1858)
Andantino A dur

M. G. Fischer (1773-1829)
Ein feste Burg ist unser Gott

F. Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847)
Sonáta A dur č. 3
Con moto maestoso – Andante tranquillo

G. Bélier (1863-1938)
Toccata

Vydáno:25.11.2017 Zobrazeno:831

Varhanní koncert - 17.12.2017

Varhanní hudba v bazilice sv. Jakuba

17. 12. 2017 v 10 hodin / at 10 a.m.

IRENA CHŘIBKOVÁ - varhany / organ

Program:

W. A. Mozart (1756-1891)
Fantasie f moll KV 608

J. S. Bach (1685-1750)
chorál „Ach, bleib bei uns, Herr Jesu Christ“ BWV 649

G. Pierné (1863-1937)
Cantilẻne

A. Guilmant (1837-1911)
Final
z 1. sonáty d moll, op. 42

Vydáno:25.11.2017 Zobrazeno:656

Varhanní koncerty - 2017

Svatojakubské Audite Organum
uvádí v roce 2017 tyto koncerty /

St. James Audite Organum
presents in 2017 the following concerts:

VELIKONOČNÍ KONCERT / EASTER CONCERT
16. 4. 2017 v 17 hodin / at 5 p. m.

Koncert duchovní hudby. / Concert of sacred music.

22. MEZINÁRODNÍ VARHANNÍ FESTIVAL /
22st INTERNATIONAL ORGAN FESTIVAL
3. 8. – 21. 9. 2017 každý čtvrtek v 19 hodin / every Thursday at 7 p. m.

Sólové varhanní recitály předních světových i českých umělců. /
Solo organ recitals of prominent world and Czech organists.

SVATOJAKUBSKÝ PODZIM / ST. JAMES´AUTUMN
16. 10. 2017
23. 10. a 30. 10. 2017
v 18 hodin / at 6 p. m
.
Koncerty spolu s různými instrumentalisty a zpěváky. /
Concerts in cooperation with various instrumentalists and singers.

VÁNOČNÍ VARHANNÍ KONCERTY / CHRISTMAS ORGAN CONCERTS
26. 12. 2017 a 1. 1. 2018 v 16 hodin / at 4 p.m.

Varhanní koncerty s vánoční tématikou s vystoupením
vokálních a instrumentálních souborů. /
Organ concerts of Christmas music performed together
with vocal and instrumental chamber groups.

Bazilika sv. Jakuba / St. James´ Basilica
Malá Štupartská 6, Praha 1

Vydáno:7.1.2017 Zobrazeno:1702

Svatojakubský sbor - 1.1.2018

Bazilika sv. Jakuba

Slavnost Matky Boží, Panny Marie

mše sv. v 10.30 hod.

W. A. MOZART: Korunovační mše C-Dur KV 317

Svatojakubský sbor, sólisté a orchestr
řídí Jan Rezek


Aktualizováno:3.12.2017 Zobrazeno:15604

Svatojakubský sbor - 26.12.2017

Bazilika sv. Jakuba

Svátek sv. Štěpána:

mše sv. v 10.30 hod.

Jakub Jan Ryba (1765-1815)

Česká mše vánoční

sbor, sólisté, orchestr, vahany

Aktualizováno:3.12.2017 Zobrazeno:14547

Svatojakubský sbor - 25.12.2017

Bazilika sv. Jakuba

Slavnost Narození Páně: mše sv. v 10.30 hod.

Hlavní celebrant:
Otec biskup Mons. Václav Malý

F. X. Brixi: Missa pastoralis

sbor, orchestr, sólisté, varhany

Aktualizováno:3.12.2017 Zobrazeno:13855

Svatojakubský sbor - 24.12.2017

Bazilika sv. Jakuba

Půlnoční  mše sv. ve 24.00 hod.

Jakub Jan Ryba (1765-1815)

Česká mše vánoční

sbor, sólisté, orchestr, vahany

Aktualizováno:3.12.2017 Zobrazeno:13659

Svatojakubský sbor - 2017

Bazilika sv. Jakuba

Svatojakubský sbor zpívá při mši sv. v 10.30 hod.:

05.02. - 5.neděle v mezidobí
05.03. - 1. neděle postní
09.04. - Květná neděle
14.04. - Velký Pátek
- Pašije - 15.00h
14.04. - Dvořák: Stabat Mater - 17.00h
16.04. - Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
04.06. - Slavnost Seslání Ducha sv.
09.06. - Noc kostelu - cca 30-35min.
18.06. - Slavnost Těla a Krve Páně
25.07. - Svátek sv. Jakuba - 18.00h
08.10. - 27.neděle v mezidobí
02.11. - Vzpomínka na všechny věrné zemřelé - Mozart: Requiem - 18.00h
26.11. - Slavnost Ježíše Krista Krále
24.12. - Půlnoční - Ryba:Česká mše vánoční - 24.00h
26.12. - Svátek sv. Štěpána - Ryba:Česká mše vánoční
01.01.2018 - Slavnost Matky Boží

 

Aktualizováno:7.1.2017 Zobrazeno:66209

Svatojakubský sbor

Srdečně zveme zájemce o zpěv ve sboru.
Zkoušky se konají každý čtvrtek v 18.30 hodin v Lucemburském sále v ambitu kláštera minoritů, Malá Štupartská 6, Praha-Staré Město.
Přihlásit se můžete u dirigenta sboru Mgr. Jana Rezka, tel: 776 188 633,
e-mail: jr11@seznam.cz

Vydáno:25.1.2016 Zobrazeno:67182