Neděle 25.6.2017

Koncerty a chrámová hudba

Varhanní koncert - 9.7.2017

Varhanní hudba v bazilice sv. Jakuba

9. 7. 2017 v 10:00 hodin / at 10 a.m.

J. S. Bach (1685-1750)
chorál „ Vor Deinen Thron tret´ ich hiermit“ BWV 668 /
„Před Tvůj trůn předstupuji“
Toccata d moll (dorická) BWV 538

Eva Dobošová Anderlová – varhany / organ

J. S. Bach (1685-1750)
chorál „Schmücke dich, o liebe Seele“ BWV 654 /
„Ozdob se, duše má“

A. Guilmant (1837-1911)
Preludio (Allegro maestoso e con fuoco) ze 3. sonáty c moll op. 56

Libor Juříček – varhany / organ

Vydáno:16.6.2017 Zobrazeno:422

Varhanní koncert - 25.6.2017

Varhanní hudba v bazilice sv. Jakuba

25. 6. 2017 v 10 hodin / at 10 a.m.

IRENA CHŘIBKOVÁ - varhany / organ

Program:

J. Klička (1855-1937)
Fantasie na motivy symfonické básně “Vyšehrad”
od B. Smetany op. 33

G. MacMaster (1862-1898)
Offertoire, Op. 43

J. S. Bach (1685-1750)
chorál „Ach, bleib bei uns, Herr Jesu Christ“ BWV 649

G. MacMaster (1862-1898)
Toccata A dur

Vydáno:16.6.2017 Zobrazeno:400

Varhanní koncert - 2.7.2017

Varhanní hudba v bazilice sv. Jakuba

2. 7. 2017 v 10 hodin / at 10 a.m.

IRENA CHŘIBKOVÁ - varhany / organ

Program:

chórové varhany / choir organ

G. Frescobaldi (1583-1643)
Canzon prima

B. Storace (1637-1707)
Aria sopra la Spagnoletta

velké varhany / great organ

J. S. Bach (1685-1750)
Preludium a fuga G dur BWV 541

P. Eben (1929-2007)
Studentské písně
Epilog
z cyklu Faust

Vydáno:16.6.2017 Zobrazeno:437

Varhanní koncert - 16.7.2017

Varhanní hudba v bazilice sv. Jakuba

16. 7. 2017 v 10 hodin / at 10 a.m.

Miroslava Svobodová – varhany / organ

Program:

chórové varhany / choir organ

J. Pachelbel (1653-1706)
Toccata in F, Fuga in F
Aria Quarta

velké varhany / great organ

F.  Mendelssohn - Bartholdy (1809-1847)
Sonáta č. 6 d moll, op.65
Téma na chorál Vater unser – Variace I – VI – Fuga - Finále

 

 

 

Vydáno:16.6.2017 Zobrazeno:471

Varhanní koncerty - 2017

Svatojakubské Audite Organum
uvádí v roce 2017 tyto koncerty /

St. James Audite Organum
presents in 2017 the following concerts:

VELIKONOČNÍ KONCERT / EASTER CONCERT
16. 4. 2017 v 17 hodin / at 5 p. m.

Koncert duchovní hudby. / Concert of sacred music.

22. MEZINÁRODNÍ VARHANNÍ FESTIVAL /
22st INTERNATIONAL ORGAN FESTIVAL
3. 8. – 21. 9. 2017 každý čtvrtek v 19 hodin / every Thursday at 7 p. m.

Sólové varhanní recitály předních světových i českých umělců. /
Solo organ recitals of prominent world and Czech organists.

SVATOJAKUBSKÝ PODZIM / ST. JAMES´AUTUMN
16. 10. 2017
23. 10. a 30. 10. 2017
v 18 hodin / at 6 p. m
.
Koncerty spolu s různými instrumentalisty a zpěváky. /
Concerts in cooperation with various instrumentalists and singers.

VÁNOČNÍ VARHANNÍ KONCERTY / CHRISTMAS ORGAN CONCERTS
26. 12. 2017 a 1. 1. 2018 v 16 hodin / at 4 p.m.

Varhanní koncerty s vánoční tématikou s vystoupením
vokálních a instrumentálních souborů. /
Organ concerts of Christmas music performed together
with vocal and instrumental chamber groups.

Bazilika sv. Jakuba / St. James´ Basilica
Malá Štupartská 6, Praha 1

Vydáno:7.1.2017 Zobrazeno:1241

Svatojakubský sbor - 2017

Bazilika sv. Jakuba

Svatojakubský sbor zpívá při mši sv. v 10.30 hod.:

05.02. - 5.neděle v mezidobí
05.03. - 1. neděle postní
09.04. - Květná neděle
14.04. - Velký Pátek
- Pašije - 15.00h
14.04. - Dvořák: Stabat Mater - 17.00h
16.04. - Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
04.06. - Slavnost Seslání Ducha sv.
09.06. - Noc kostelu - cca 30-35min.
18.06. - Slavnost Těla a Krve Páně
25.07. - Svátek sv. Jakuba - 18.00h
08.10. - 27.neděle v mezidobí
02.11. - Vzpomínka na všechny věrné zemřelé - Mozart: Requiem - 18.00h
26.11. - Slavnost Ježíše Krista Krále
24.12. - Půlnoční - Ryba:Česká mše vánoční - 24.00h
26.12. - Svátek sv. Štěpána - Ryba:Česká mše vánoční
01.01.2018 - Slavnost Matky Boží

 

Aktualizováno:7.1.2017 Zobrazeno:46307

Svatojakubský sbor

Srdečně zveme zájemce o zpěv ve sboru.
Zkoušky se konají každý čtvrtek v 18.30 hodin v Lucemburském sále v ambitu kláštera minoritů, Malá Štupartská 6, Praha-Staré Město.
Přihlásit se můžete u dirigenta sboru Mgr. Jana Rezka, tel: 776 188 633,
e-mail: jr11@seznam.cz

Vydáno:25.1.2016 Zobrazeno:47280