Čtvrtek 25.8.2016

Koncerty a chrámová hudba

Varhanní koncert - 4.9.2016

Varhanní hudba v bazilice sv. Jakuba

4. 9. 2016 v 10 hodin / at 10 a.m.

IRENA CHŘIBKOVÁ - varhany / organ

Program:

chórové varhany / choir organ

G. Frescobaldi (1583-1643)
Canzon prima

D. Scarlatti (1685-1757)
Sonáta in D

D. Zipoli (1688-1726)
All´ Offertorio

velké varhany / great organ

J. S. Bach (1685-1750)
Preludium a fuga C dur BWV 547

G. Verschraegen (1919-1981)
Partita per Tono super „Veni Creator“

Vydáno:17.8.2016 Zobrazeno:200

Varhanní koncert - 28.8.2016

Varhanní hudba v bazilice sv. Jakuba

28. 8. 2016 v 10:00 hodin / at 10 a.m.

IRENA CHŘIBKOVÁ - varhany / organ

Program:

D. Buxtehude (1637-1707)
Preludium D dur BuxWV 139

E. Elgar (1857-1934)
Salut d´amour, op. 12
(úprava pro varhany C. J. Grey)

G. Young (1919-1998)
Cathedral Suite
Praeludium – Allemande (Little Carillon) -
–Aria – Rigaudon – Sarabande - Toccata

Vydáno:17.8.2016 Zobrazeno:203

Varhanní koncerty - 2016

Svatojakubské Audite Organum
uvádí v roce 2016 tyto koncerty /

St. James Audite Organum
presents in 2016 the following concerts:

VELIKONOČNÍ KONCERT / EASTER CONCERT
27. 3. 2016 v 17 hodin / at 5 p. m.

Koncert duchovní hudby. / Concert of sacred music.

21. MEZINÁRODNÍ VARHANNÍ FESTIVAL /
21st INTERNATIONAL ORGAN FESTIVAL
4. 8. – 22. 9. 2016 každý čtvrtek v 19 hodin / every Thursday at 7 p. m.

Sólové varhanní recitály předních světových i českých umělců. /
Solo organ recitals of prominent world and Czech organists.

SVATOJAKUBSKÝ PODZIM / ST. JAMES´AUTUMN
17. 10. 2016 v 18 hodin / at 6 p.m. (kaple sv. Anny /
St. Anne´s Chapel)

24. 10. a 31. 10. 2016
v 18 hodin / at 6 p. m
.
Koncerty spolu s různými instrumentalisty a zpěváky. /
Concerts in cooperation with various instrumentalists and singers.

VÁNOČNÍ VARHANNÍ KONCERTY / CHRISTMAS ORGAN CONCERTS
26. 12. 2016 a 1. 1. 2017 v 16 hodin / at 4 p.m.

Varhanní koncerty s vánoční tématikou s vystoupením
vokálních a instrumentálních souborů. /
Organ concerts of Christmas music performed together
with vocal and instrumental chamber groups.

Bazilika sv. Jakuba / St. James´ Basilica
Malá Štupartská 6, Praha 1

Vydáno:15.1.2016 Zobrazeno:621

Svatojakubský sbor - 2016

Bazilika sv. Jakuba

Svatojakubský sbor zpívá při mši sv. v 10.30 hod.:

17.04. - 4.neděle velikonoční
15.05. - Slavnost Seslání Ducha sv.
29.05. - Slavnost Těla a Krve Páně
10.06. - Noc kostelu: 20.00 -20.30
25.07. - Svátek sv. Jakuba - 18.00
02.10. - 27.neděle v mezidobí
02.11. - Vzpomínka na všechny věrné zemřelé - Mozart: Requiem - 18.00
20.11. - Slavnost Ježíše Krista Krále
24.12. - Půlnoční - Ryba:Česká mše vánoční - 24.00
26.12. - Svátek sv. Štěpána - Ryba:Česká mše vánoční
01.01.2017 - Slavnost Matky Boží

 

Aktualizováno:10.10.2014 Zobrazeno:16722

Svatojakubský sbor

Srdečně zveme zájemce o zpěv ve sboru.
Zkoušky se konají každý čtvrtek v 18.30 hodin v Lucemburském sále v ambitu kláštera minoritů, Malá Štupartská 6, Praha-Staré Město.
Přihlásit se můžete u dirigenta sboru Mgr. Jana Rezka, tel: 776 188 633,
e-mail: jr11@seznam.cz

Vydáno:25.1.2016 Zobrazeno:22594