Středa 11.12.2019

Koncerty a chrámová hudba

Svatojakubský ples 14.2.2020

 

Vydáno:5.12.2019 Zobrazeno:1

Varhanní koncert - 1.1.2020

Novoroční koncert / New Year’s Concert

1. 1. 2020 v 16 hodin / at 4 p.m.

SLAVNOSTNÍ HUDBA PRO TRUBKU A VARHANY /
FESTIVE MUSIC FOR TRUMPET AND ORGAN

Program:

HENRY PURCELL (1659-1695)
Trumpet Tune and Air

GEORG FRIEDRICH HÄNDEL (1685-1759)
Předehra z Hudby k ohňostroji / Overture from The Royal Fireworks Music

JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750)
Chorál „Ježíši, má radosti“ BWV 147 / Chorale „Jesu bleibet meine Freude“
Pièce d´Orgue BWV 572

TOMASO ALBINONI (1671-1750)
Koncert B dur op. 7 č. 3 / Concerto in B flat major Op. 7 No. 3
Allegro – Adagio - Allegro

JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750)
Trio in G BWV 1027a

LEOPOLD MOZART (1719-1787)
Allegro moderato z Koncertu D dur /Allegro moderato from the Concerto in D major

FELIX MENDELSSOHN-BARTHOLDY (1809-1947)
Allegro d moll MWV 33 / Allegro in D minor

FRANZ SCHUBERT (1797-1828)
Ave Maria

LOUIS VIERNE (1870-1937)
Final z 1. Symfonie d moll, op. 14 / Final from the 1st Symphony in D minor, Op. 14

MARC-ANTOINE CHARPENTIER (1634-1704)
Preludium (Te Deum)

MIROSLAV SMRČKA  trubka / trumpet
MARIE POCHOPOVÁ varhany / organ
Bazilika sv. Jakuba / St. James´ Basilica
Praha - Staré Město, Malá Štupartská 6
Informace::  tel.: 604 208 490, e-mail: info@auditeorganum.cz
Předprodej vstupenek / Tickets available: TICKETPORTAL, Praha 1, Politických vězňů 15,  www.ticketportal.cz
VIA MUSICA, Praha 1,  Starom. náměstí  14,  www.pragueticketoffice.com
a jednu hodinu před začátkem koncertu v místě konání /and one hour before the concert in front of the Basilica
www.auditeorganum.cz
, www.facebook.com/aomvf

Vydáno:4.12.2019 Zobrazeno:958

Vanoční koncert - 26.12.2019

Svatojakubské vánoce / St. James´ Christmas

26. 12. 2019 v 16 hodin / at 4 p.m.

Program:

JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750)
Preludium  C dur BWV 547 / Prelude in C major

GEORG FRIEDRICH HÄNDEL (1685-1759)
Radujme se-veselme se / Let us rejoice

THE FIRST NOËL
Ať zní ten zpěv / Let us all with one accord sing praises (traditional)

CLAUDE BALBASTRE (1727-1799)
Noël Bourguignon / Vánoční variace z Burgundska

JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750)
Jak líbezně zní / What an adorable sound!

FRANTIŠEK XAVER BRIXI (1732-1771)
Koho zřeli jste pastýřové / Quem vidistis

GEORG FRIEDRICH HÄNDEL (1685-1759)
Sonáta A dur op. 1 č. 14 / Sonata in A major Op.1 No. 14
Adagio - Allegro

ADOPLHE ADAM (1803-1856)
O holy Night! / O, svatá noc!

LÉON BOËLLMANN (1862-1897)
Carillon

NICCOLO PAGANINI (1782-1840)
Io Ti penso amore / I think of you, my dear

CÉSAR FRANCK (1822-1890)
Offertoire pour la Messe de Minuit / Obětování Půlnoční mše

JEHAN TABOUROD (1519-1595)
Bim bam

FRANZ XAVER GRUBER (1787-1863)
Stille Nacht / Tichá noc

ALEXANDRE GUILMANT (1837-1911)
Pochod na sborový motiv “ Brány, zvedněte výše svá nadpraží “ z Händelova Mesiáše /
Marche religieuse sur un motif du choeur “Lift Up Your Heads” from the oratorio Messiah by G. F. Händel

LENKA ŠVEHLÍKOVÁ mezzosoprán / mezzo-soprano
VĚRA ERETOVÁ
housle / violin
IRENA CHŘIBKOVÁ varhany / organ

Bazilika sv. Jakuba / St. James´ Basilica
Praha - Staré Město, Malá Štupartská 6

TICKETPORTAL, Praha 1, Politických vězňů 15,  www.ticketportal.cz, VIA MUSICA, Praha 1,  Starom. náměstí  14,  www.pragueticketoffice.com
a jednu hodinu před začátkem koncertu v místě konání /and one hour before the concert in front of the Basilica
www.auditeorganum.cz
, www.facebook.com/auditeorganum

Vydáno:3.12.2019 Zobrazeno:1419

Varhanní koncert - 29.12.2019

Varhanní hudba v bazilice sv. Jakuba

29. 12. 2019 v 10 hodin / at 10 a.m.

IRENA CHŘIBKOVÁ - varhany / organ

Program:

C. Balbastre (1727-1799)
Noël / Vánoční variace „Když se Ježíš narodil“

A. Alain (1880-1971)
Pastorale

J. F. N. Seger (1716-1782)
Toccata D dur
Fuga na „Narodil se Kristus Pán“

J. J. Ryba(1765-1815)
Weihnachtslied

J. S. Bach (1685-1750)
Pastorale F dur BWV 590

Vydáno:23.11.2019 Zobrazeno:1165

Varhanní koncert - 22.12.2019

Varhanní hudba v bazilice sv. Jakuba

22. 12. 2019 v 10 hodin / at 10 a.m.

IRENA CHŘIBKOVÁ - varhany / organ

Program:

A. Guilmant (1837-1911)
1. sonáta d moll, op. 42
Introdukce a Allegro
Pastorale
Final

Vydáno:22.11.2019 Zobrazeno:1134

Varhanní koncert - 15.12.2019

Varhanní hudba v bazilice sv. Jakuba

15. 12. 2019 v 10:00 hodin / at 10 a.m.

IRENA CHŘIBKOVÁ - varhany / organ

Program:

chórové varhany / choir organ

J. I. Linek (1725-1792)
Preambulum in C

J. Kř. Kuchař (1651-1829)
Fuga a moll

J. Kř. Vaňhal (1739-1813)
Preambulum in F

K. B. Kopřiva (1756-1785)
Fuga f moll

velké varhany / great organ

C. Saint-Saëns (1835-1921)
1re Fantaisie

G. Morandi (1777-1856)
Rondo
con imitazione de´Campanelli op. 17

Vydáno:20.11.2019 Zobrazeno:941

Varhanní koncerty - 2019

Svatojakubské Audite Organum uvádí / St. James Audite Organum presents

26. 12. 2019

Svatojakubské vánoce /  St. James´ Christmas

LENKA ŠVEHLÍKOVÁ mezzosoprán / mezzosoprano
VĚRA ERETOVÁ
housle / violin
IRENA CHŘIBKOVÁ varhany / organ

Program:
J. S. Bach, C. Balbastre, F. X. Brixi, G. F. Händel, C. Franck, N. Paganini, A. Guilmant,
A. Adam, L. Boëllmann, J. Tabourod, F. Gruber, koledy / Christmas songs

1. 1. 2020

Novoroční koncert / New Year’s Concert

SLAVNOSTNÍ HUDBA PRO TRUBKU A VARHANY
FESTIVE MUSIC FOR TRUMPET AND ORGAN

MIROSLAV SMRČKA  trubka / trumpet
MARIE POCHOPOVÁ varhany / organ

Program:
H. Purcell, T. Albinoni, J. S. Bach, L. Mozart, G. F. Händel, F. Schubert,
F. Mendelssohn-Bartholdy, L. Vierne, M. A. Charpentier
Bazilika sv. Jakuba / St. James´ Basilica
Praha - Staré Město, Malá Štupartská 6

v 16 hodin / at 4 p.m.

Předprodej vstupenek / Tickets available:
TICKETPORTAL, Praha 1, Politických vězňů 15,  www.ticketportal.cz
VIA MUSICA, Praha 1,  Starom. náměstí  14,  www.pragueticketoffice.com
a jednu hodinu před začátkem koncertu v místě konání /and one hour before the concert in front of the Basilica
www.auditeorganum.cz
www.facebook.com/auditeorganum

Vydáno:1.10.2019 Zobrazeno:3561

Svatojakubský sbor - 1.1.2020

Bazilika sv. Jakuba

Slavnost Matky Boží, Panny Marie

mše sv. v 10.30 hod.

W. A. MOZART: Korunovační mše C-Dur KV 317

Svatojakubský sbor, sólisté a orchestr
řídí Jan Rezek


Aktualizováno:3.12.2017 Zobrazeno:24419

Svatojakubský sbor - 26.12.2019

Bazilika sv. Jakuba

Svátek sv. Štěpána:

mše sv. v 10.30 hod.

Hlavní celebrant: arciopat Petr Prokop Siostrzonek OSB

Jakub Jan Ryba (1765-1815)

Česká mše vánoční

sbor, sólisté, orchestr, vahany

Aktualizováno:3.12.2017 Zobrazeno:21494

Svatojakubský sbor - 25.12.2019

Bazilika sv. Jakuba

Slavnost Narození Páně: mše sv. v 10.30 hod.

Hlavní celebrant:
Otec biskup Vacláv Malý

F. X. Brixi: Missa pastoralis

sbor, orchestr, sólisté, varhany

Aktualizováno:3.12.2017 Zobrazeno:20806

Svatojakubský sbor - 24.12.2018

Bazilika sv. Jakuba

Půlnoční  mše sv. ve 24.00 hod.

Jakub Jan Ryba (1765-1815)

Česká mše vánoční

sbor, sólisté, orchestr, vahany

Aktualizováno:3.12.2017 Zobrazeno:20042

Svatojakubský sbor

Srdečně zveme zájemce o zpěv ve sboru.
Zkoušky se konají každý čtvrtek v 18.30 hodin v Lucemburském sále v ambitu kláštera minoritů, Malá Štupartská 6, Praha-Staré Město.
Přihlásit se můžete u dirigenta sboru Mgr. Jana Rezka, tel: 776 188 633,
e-mail: jr11@seznam.cz, FB: Svatojakubský sbor

Vydáno:25.2.2019 Zobrazeno:110583

Svatojakubský sbor - 2019

Bazilika sv. Jakuba

Svatojakubský sbor zpívá při mši sv. v 10.30 hod.:

03.02. – 4. neděle v mezidobí
03.03. – 8. neděle v mezidobí
14.04. – Květná neděle
19.04. – Velký Pátek – 15.00h - Pašije
19.04. - 17,00h – A. Dvořák: Stabat Mater
21.04. – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
09.06. – Slavnost Seslání Ducha svatého
23.06. – Slavnost Těla a Krve Páně
25.07. – Svátek sv. Jakuba – 18.00h
06.10. – 27. neděle v mezidobí
02.11. – Vzpomínka na všechny věrné zemřelé – 18.00h, W. A. Mozart: Requiem
24.11. − Slavnost Ježíše Krista Krále
24.12. – Vigilie Narození Páně  - 24.00h, J. J. Ryba: Česká mše vánoční
25.12. – Slavnost Narození Páně
26.12. – Svátek sv. Štěpána – J. J.Ryba: Česká mše vánoční
01.01. 2020 – Slavnost Matky Boží, Panny Marie

Aktualizováno:7.1.2017 Zobrazeno:162587