Pátek 19.10.2018

Koncerty a chrámová hudba

Svatojakubský podzim 29.10.2018

Bazilika sv. Jakuba / St. James´ Basilica
18.00 hod. / 6 p.m.

Polské variace / Polish Variations

Program:

JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750)
Adagio z 1. sonáty g moll BWV 1001/
Adagio from the 1st Sonata in G minor BWV 1001
(úprava / arrangement by J. Sribniak)

FELIKS NOWOWIEJSKI (1877-1946)
Introdukce a fuga z Koncertu pro varhany sólo op. 56 č. 2 /
Introduction and Fugue from the Concerto for organ solo Op. 56 No. 2

FELIKS NOWOWIEJSKI
Vize op. 25 / Vision Op. 25
(úprava / arrangement by J. Sribniak)

JAN KŘTITEL KUCHAŘ (1751-1829)
Fantazie g moll / Fantasy in G minor

WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756-1791)
Aleluja“ z  Moteta / from the Moteto „Exsultate, jubilate“ KV 165
(úprava / arrangement by J. Sribniak)

CÉSAR FRANCK (1822-1890)
Chorál E dur / Choral in E major

Jacek SRIBNIAK (Polsko / Poland)klarinet / clarinet
Jerzy KUKLA
(Polsko / Poland) –
varhany / organ

Vydáno:13.10.2018 Zobrazeno:719

Svatojakubský podzim 22.10.2018

Bazilika sv. Jakuba / St. James´ Basilica
18.00 hod. / 6 p.m.

Koncert k 100. výročí vzniku Československé republiky /
Concert at the occasion of the 100th anniversary of the foundation
of the Czechoslovak Republic

Program:

DIETRICH BUXTEHUDE (1637-1707)
Preludium C dur BuxWV 137 / Prelude in C major BuxWV 137

JOHANN JOACHIM QUANTZ (1697-1773)
Triová sonáta A dur / Trio Sonata in A major
Pastorale − Allegro assai − Grave −  Tempo di Minuetto

JAN KŘTITEL KUCHAŘ (1751-1829)
Partita C dur / Partita in C major

FRANTIŠEK VÁCLAV KRAMÁŘ (1759-1831)
Duettino
Andante − Allegro − Andante − Rondo.Allegretto

JOSEF SUK (1874-1935)
Meditace na staročeský chorál Svatý Václave op. 35 /
Meditation on the Saint Wenceslas chorale Op. 35
(úprava / organ arrangement by Fr. Picka)

ANTONÍN DVOŘÁK (1841-1904)
Largo ze Symfonie č. 9 e moll op. 95 „Novosvětská“ /
Largo from the Symphony No. 9 in E minor Op. 95 “From the New World”

JOSEF LEOPOLD ZVONAŘ (1824-1865)
Sonáta č. 4 op. 16 / Sonata No. 4 Op. 16

GEORG PHILIPP TELEMANN (1681-1767)
Koncert G dur pro flétnu, hoboj d´amore a basso continuo /
Concerto in G major for flute, oboe d´amore and basso continuo
Vivace – Grave – Vivace

THÉODORE DUBOIS (1837-1924)
Grand Choeur

Gabriela KRČKOVÁ − hoboj / oboe, anglický roh / English horn
Kateřina JANSOVÁ
flétna / flute
Irena CHŘIBKOVÁ − varhany / organ

Vydáno:13.10.2018 Zobrazeno:639

Varhanní koncert - 21.10.2018

Varhanní hudba v bazilice sv. Jakuba

21. 10. 2018 v 10 hodin / at 10 a.m.

IRENA CHŘIBKOVÁ - varhany / organ

Program

E.X. Brixi (1732-1771)
Preludium in C

P. Eben (1929-2007)
Kolovrátkář
Requiem
z cyklu Faust

A. Dvořák (1841-1904)
Fuga in g

P. Eben
Agile – Adagio - Impetuoso

z cyklu Momenti d´organo

S. Karg-Elert (1877-1933)
Chorální improvizace „Wachet auf, ruft uns die Stimme“

Vydáno:21.9.2018 Zobrazeno:772

Varhanní koncert - 28.10.2018

Varhanní hudba v bazilice sv. Jakuba

28. 10. 2018 v 10 hodin / at 10 a.m.

IRENA CHŘIBKOVÁ - varhany / organ

Program:

D. Buxtehude (1637-1707)
Preludium in g BuxWV 148

A. Guilmant (1837-1911)
Prière et berceuse op. 27

L. Rogg (1936)
Chorál „Alle Menschen müssen sterben“

J. S. Bach (1685-1750)
Chorál „Wenn wir in höchsten Nöten sein“

B.Britten (1913-1976)
Voluntary on „Tallis´Lamentation“

C. Balbastre (1727-1799)
Preludium a fuga  d moll

Vydáno:21.9.2018 Zobrazeno:739

Varhanní koncerty - 2018

Svatojakubské Audite Organum
uvádí v roce 2018 tyto koncerty /

St. James Audite Organum
presents in 2018 at St. James´ Basilica the following concerts:

VELIKONOČNÍ KONCERT / EASTER CONCERT
1. 4. 2018 v 17 hodin / at 5 p.m.

Koncert duchovní hudby. / Concert of sacred music.

23. MEZINÁRODNÍ VARHANNÍ FESTIVAL /
23rd INTERNATIONAL ORGAN FESTIVAL
2. 8. – 20. 9. 2018 každý čtvrtek v 19 hodin / every Thursday at 7 p.m.

Sólové varhanní recitály předních světových i českých umělců. /
Solo organ recitals of prominent world and Czech organists.

SVATOJAKUBSKÝ PODZIM K POCTĚ JOSEFA HERCLA /
ST. JAMES´AUTUMN IN HONOUR OF JOSEF HERCL
15. 10. 2018,
22. 10. a 29. 10. 2018
v 18 hodin / at 6 p.m
.
Koncerty spolu s různými instrumentalisty, sbory a zpěváky. /
Concerts in cooperation with various instrumentalists, choirs and singers.

VÁNOČNÍ VARHANNÍ KONCERTY /
CHRISTMAS ORGAN CONCERTS
26. 12. 2018 a 1. 1. 2019 v 16 hodin / at 4 p.m.

Varhanní koncerty s vánoční tématikou s vystoupením
vokálních a instrumentálních souborů. /
Organ concerts of Christmas music performed together
with vocal and instrumental chamber groups.

www.auditeorganum.cz
www.facebook.com/aomvf

Bazilika sv. Jakuba / St. James´ Basilica
Malá Štupartská 6, Praha 1

Vydáno:7.1.2018 Zobrazeno:2534

Svatojakubský sbor - 2.11.2018

Bazilika sv. Jakuba

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé - pátek - 2. listopadu 2018
v 18.00 hod.

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Requiem
KV626

Soprán Lucie Silkenová
Alt
Stanislava Jirků
Tenor
Václav Vallon
Bas
František Zahradníček

Svatojakubský sbor a orchestr
sbormistr Jan Rezek

VUS  UK
sbormistr Jakub Zicha

varhany – Vladimír Jelínek

řídí – Jan Rezek


Aktualizováno:18.9.2017 Zobrazeno:15642

Svatojakubský sbor - 2018

Bazilika sv. Jakuba

Svatojakubský sbor zpívá při mši sv. v 10.30 hod.:

04.02. – 5. neděle v mezidobí
04.03. – 3. neděle postní
25.03. – Květná neděle
30.03. – Velký Pátek – 15.00h - Pašije
30.03. - 17,00h – A. Dvořák: Stabat Mater
01.04. – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
20.05. – Slavnost Seslání Ducha svatého
25.05. − Noc kostelů
03.06. – Slavnost Těla a Krve Páně
25.07. – Svátek sv. Jakuba – 18.00h
07.10. – 27. neděle v mezidobí
02.11. – Vzpomínka na všechny věrné zemřelé – 18.00h, W. A. Mozart: Requiem
11.11. – 32. neděle v mezidobí
25.11. − Slavnost Ježíše Krista Krále
24.12. – Vigilie Narození Páně  - 24.00h, J. J. Ryba: Česká mše vánoční
25.12. – Slavnost Narození Páně
26.12. – Svátek sv. Štěpána – J. J.Ryba: Česká mše vánoční
01.01. 2019 – Slavnost Matky Boží, Panny Marie

Aktualizováno:7.1.2017 Zobrazeno:103503