Úterý 25.4.2017

Koncerty a chrámová hudba

Varhanní koncert - 21.5.2017

Varhanní hudba v bazilice sv. Jakuba

21. 5. 2017 v 10 hodin / at 10 a.m.

IRENA CHŘIBKOVÁ - varhany / organ

Program:

J. S. Bach (1685-1750)
Preludium a fuga C dur BWV 545

J. Weinberger(1896-1967)
Dedications (Preludes for Organ )
Miriam – Rachel – Esther

P. Eben (1929-2007)
Markétka z cyklu Faust

B. A. Wiedermann (1883-1951)
Humoreska

Vydáno:9.4.2017 Zobrazeno:493

Varhanní koncert - 14.5.2017

Varhanní hudba v bazilice sv. Jakuba

14. 5. 2017 v 10 hodin / at 10 a.m.

IRENA CHŘIBKOVÁ - varhany / organ

Program:

chórové varhany / choir organ

J. Pachelbel (1653-1706)
Partita „Werde munter, mein Gemüte“

velké varhany / great organ

J. S. Bach (1685-1750)
Preludium a fuga C dur BWV 531

G. Pierné (1863-1937)
Cantilene

P. Eben (1929-2007)
Hommage a Buxtehude (Toccatová fuga)

Vydáno:9.4.2017 Zobrazeno:452

Varhanní koncert - 28.5.2017

Varhanní hudba v bazilice sv. Jakuba

28. 5. 2017 v 10 hodin / at 10 a.m.

IRENA CHŘIBKOVÁ - varhany / organ

Program:

A. Wilscher (1955)
Variationes on „Geh aus, mein Herz, und suche Freud“
Quasi Fanfare - Choral - Scherzando - Per pedes - Alla Bolero –
Der Kuckuck - Trio -  Andacht – Toccatina

J. K. Vaňhal (1739-1813)
Preambulum VII in G
Fuga I in C

P. Eben (1929-2007)
Mysterium
Studentské písně
z cyklu Faust

Vydáno:9.4.2017 Zobrazeno:333

Varhanní koncert - 23.4.201

Varhanní hudba v bazilice sv. Jakuba

23. 4. 2017 v 10 hodin / at 10 a.m.

IRENA CHŘIBKOVÁ - varhany / organ

Program:

P. Eben (1929-2007)
Velikonoční sbory
z cyklu Faust

D. Buxtehude (1637-1707)
Praeludium in C BuxWV 137

G. MacMaster (1862-1898)
Offertoire, Op. 43

H. Mulet (1878-1967)
Carillon-Sortie

Vydáno:9.4.2017 Zobrazeno:443

Varhanní koncerty - 2017

Svatojakubské Audite Organum
uvádí v roce 2017 tyto koncerty /

St. James Audite Organum
presents in 2017 the following concerts:

VELIKONOČNÍ KONCERT / EASTER CONCERT
16. 4. 2017 v 17 hodin / at 5 p. m.

Koncert duchovní hudby. / Concert of sacred music.

22. MEZINÁRODNÍ VARHANNÍ FESTIVAL /
22st INTERNATIONAL ORGAN FESTIVAL
3. 8. – 21. 9. 2017 každý čtvrtek v 19 hodin / every Thursday at 7 p. m.

Sólové varhanní recitály předních světových i českých umělců. /
Solo organ recitals of prominent world and Czech organists.

SVATOJAKUBSKÝ PODZIM / ST. JAMES´AUTUMN
16. 10. 2017
23. 10. a 30. 10. 2017
v 18 hodin / at 6 p. m
.
Koncerty spolu s různými instrumentalisty a zpěváky. /
Concerts in cooperation with various instrumentalists and singers.

VÁNOČNÍ VARHANNÍ KONCERTY / CHRISTMAS ORGAN CONCERTS
26. 12. 2017 a 1. 1. 2018 v 16 hodin / at 4 p.m.

Varhanní koncerty s vánoční tématikou s vystoupením
vokálních a instrumentálních souborů. /
Organ concerts of Christmas music performed together
with vocal and instrumental chamber groups.

Bazilika sv. Jakuba / St. James´ Basilica
Malá Štupartská 6, Praha 1

Vydáno:7.1.2017 Zobrazeno:1149

Svatojakubský sbor - Seslání Ducha svatého - 4.6.2017

Bazilika sv. Jakuba

Slavnost Seslání Ducha svatého, 10,30 hod.

Svatojakubský sbor, komorní orchestr, varhany
řídí - Jan Rezek

Aktualizováno:14.5.2014 Zobrazeno:4874

Svatojakubský sbor - Noc kostelů - 9.6.2017

V bazilice sv. Jakuba v 19.30 hod.

V ramci programu Noci kostelu 9. června zveme na Koncert svatojakubského sboru v 19.30 hod.

Vydáno:22.4.2017 Zobrazeno:2263

Svatojakubský sbor - 2017

Bazilika sv. Jakuba

Svatojakubský sbor zpívá při mši sv. v 10.30 hod.:

05.02. - 5.neděle v mezidobí
05.03. - 1. neděle postní
09.04. - Květná neděle
14.04. - Velký Pátek
- Pašije - 15.00h
14.04. - Dvořák: Stabat Mater - 17.00h
16.04. - Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
04.06. - Slavnost Seslání Ducha sv.
09.06. - Noc kostelu - cca 30-35min.
18.06. - Slavnost Těla a Krve Páně
25.07. - Svátek sv. Jakuba - 18.00h
08.10. - 27.neděle v mezidobí
02.11. - Vzpomínka na všechny věrné zemřelé - Mozart: Requiem - 18.00h
26.11. - Slavnost Ježíše Krista Krále
24.12. - Půlnoční - Ryba:Česká mše vánoční - 24.00h
26.12. - Svátek sv. Štěpána - Ryba:Česká mše vánoční
01.01.2018 - Slavnost Matky Boží

 

Aktualizováno:7.1.2017 Zobrazeno:40651

Svatojakubský sbor

Srdečně zveme zájemce o zpěv ve sboru.
Zkoušky se konají každý čtvrtek v 18.30 hodin v Lucemburském sále v ambitu kláštera minoritů, Malá Štupartská 6, Praha-Staré Město.
Přihlásit se můžete u dirigenta sboru Mgr. Jana Rezka, tel: 776 188 633,
e-mail: jr11@seznam.cz

Vydáno:25.1.2016 Zobrazeno:41624