Pátek 27.5.2016

Koncerty a chrámová hudba

Noc kostelů - 19.00 hod. - Bazilika sv. Jakuba.

NOC KOSTELŮ  / THE NIGHT OF CHURCHES
Bazilika sv. Jakuba / St. James´ Basilica, Praha –Staré Město

10. 6. 2016 v 19.00 hodin / at 7.00 p.m.

Program:

Mistři baroka a klasicismu z Čech a Německa na chórových varhanách z 18. století /
Baroque and Classicism masters from Bohemia and Germany on the 18th century choir organ

Bohuslav Matěj ČERNOHORSKÝ (1684-1742)
Toccata in C
Fuga in D

Jan Křtitel VAŇHAL (1739-1813)
Preambulum in G
Fuga in C

Johann Sebastian BACH (1685-1750)
Preludium  a fuga g moll BWV 558 / Prelude and Fugue in G minor
Preludium a fuga G dur BWV 557 / Prelude and Fugue in G major

Johann Sebastian BACH (1685-1750)
Chorál / Chorale „ Herzlich lieb hab ich dich, o Herr BWV 1115

Jan Křtitel KUCHAŘ (1751-1829)
Andante a moll / Andante in A minor

Carl Philipp Emanuel BACH (1714-1788)
Fuga na B-A-C-H / Fugue on B-A-C-H

Irena Chřibková – chórové varhany / choir organ

Vydáno:26.5.2016 Zobrazeno:172

Noc kostelů - 21.15 hod. - Bazilika sv. Jakuba.

NOC KOSTELŮ  / THE NIGHT OF CHURCHES
Bazilika sv. Jakuba / St. James´ Basilica Praha –Staré Město

10. 6. 2016 ve 21.15 hodin / at 9.15 p.m.

Program:

Ať zní největší pražské varhany a jejich 8 277 píšťal! /
May the greatest Prague´s organ and its 8,277 pipes sound!

M. Kabeláč (1908-1979)
Fantasie d moll, op. 32 / Fantasy in D minor

Josef SUK (1874-1935)
Meditace na chorál Svatý Václave, op. 35  / Meditation on Saint Wenceslas chorale
(úprava pro varhany / organ arrangement by Fr. Picka)

Johann Sebastian BACH (1685-1750)
Toccata a fuga d moll BWV 565 /Toccata and Fugue in D minor

Johannes BRAHMS (1833-1897)
Chorál „Herzlich tut mich verlangen“ (Srdečně žádám sobě), op. 122, č. 10  /
Chorale Prelude Op. 122, No. 10

M. Reger (1873-1916)
Te Deum, op. 59

Noël RAWSTHORNE (1929)
Hornpipe humoresque / Humoreska pro křivý roh

Joseph Bonnet (1884-1944)
Variations de concert, Op. 1 / Koncertní variace

Irena Chřibková – velké varhany / great organ

Vydáno:26.5.2016 Zobrazeno:184

Varhanní koncert - 5.6.2016

Varhanní hudba v bazilice sv. Jakuba

5. 6. 2016 v 10 hodin / at 10 a.m.

IRENA CHŘIBKOVÁ - varhany / organ

Program:

chórové varhany / choir organ

J. I. Linek (1725-1791)
Preambulia in C

Josef F. N. Seger (1716-1782)
Toccata a fuga D dur

velké varhany / great organ

J. Klička (1855-1937)
Legenda D dur, op. 49

P. Eben (1929-2007)
Requiem
z cyklu Faust

B. A. Wiedermann (1883-1851)
Humoreska

Vydáno:22.4.2016 Zobrazeno:245

Varhanní koncerty - 2016

Svatojakubské Audite Organum
uvádí v roce 2016 tyto koncerty /

St. James Audite Organum
presents in 2016 the following concerts:

VELIKONOČNÍ KONCERT / EASTER CONCERT
27. 3. 2016 v 17 hodin / at 5 p. m.

Koncert duchovní hudby. / Concert of sacred music.

21. MEZINÁRODNÍ VARHANNÍ FESTIVAL /
21st INTERNATIONAL ORGAN FESTIVAL
4. 8. – 22. 9. 2016 každý čtvrtek v 19 hodin / every Thursday at 7 p. m.

Sólové varhanní recitály předních světových i českých umělců. /
Solo organ recitals of prominent world and Czech organists.

SVATOJAKUBSKÝ PODZIM / ST. JAMES´AUTUMN
17. 10. 2016 v 18 hodin / at 6 p.m. (kaple sv. Anny /
St. Anne´s Chapel)

24. 10. a 31. 10. 2016
v 18 hodin / at 6 p. m
.
Koncerty spolu s různými instrumentalisty a zpěváky. /
Concerts in cooperation with various instrumentalists and singers.

VÁNOČNÍ VARHANNÍ KONCERTY / CHRISTMAS ORGAN CONCERTS
26. 12. 2016 a 1. 1. 2017 v 16 hodin / at 4 p.m.

Varhanní koncerty s vánoční tématikou s vystoupením
vokálních a instrumentálních souborů. /
Organ concerts of Christmas music performed together
with vocal and instrumental chamber groups.

Bazilika sv. Jakuba / St. James´ Basilica
Malá Štupartská 6, Praha 1

Vydáno:15.1.2016 Zobrazeno:458

Svatojakubský sbor - Noc kostelů - 10.6.2016

V bazilice sv. Jakuba v 20.00 hod.

V ramci programu Noci kostelu 10. června zveme na Koncert svatojakubského sboru v 20.00 hod.

Vydáno:26.5.2016 Zobrazeno:591

Svatojakubský sbor - Boží Tělo - 29.5.2016

Slavnost Těla a Krvě Páně

v bazilice sv. Jakuba v 10.30 hod.

29. května 2016, 10:30

Huub de Lange (*1955)

MISSA Brevis

Vladimír Jelínek · varhany
Svatojakubský sbor

řídí – Jan Rezek

 

Aktualizováno:6.5.2015 Zobrazeno:3066

Svatojakubský sbor - 2016

Bazilika sv. Jakuba

Svatojakubský sbor zpívá při mši sv. v 10.30 hod.:

17.04. - 4.neděle velikonoční
15.05. - Slavnost Seslání Ducha sv.
29.05. - Slavnost Těla a Krve Páně
10.06. - Noc kostelu: 20.00 -20.30
25.07. - Svátek sv. Jakuba - 18.00
02.10. - 27.neděle v mezidobí
02.11. - Vzpomínka na všechny věrné zemřelé - Mozart: Requiem - 18.00
20.11. - Slavnost Ježíše Krista Krále
24.12. - Půlnoční - Ryba:Česká mše vánoční - 24.00
26.12. - Svátek sv. Štěpána - Ryba:Česká mše vánoční
01.01.2017 - Slavnost Matky Boží

 

Aktualizováno:10.10.2014 Zobrazeno:7957

Svatojakubský sbor

Srdečně zveme zájemce o zpěv ve sboru.
Zkoušky se konají každý čtvrtek v 18.30 hodin v Lucemburském sále v ambitu kláštera minoritů, Malá Štupartská 6, Praha-Staré Město.
Přihlásit se můžete u dirigenta sboru Mgr. Jana Rezka, tel: 776 188 633,
e-mail: jr11@seznam.cz

Vydáno:25.1.2016 Zobrazeno:13829